Autor svazku Ottova slovníku naučného

Text dotazu

Dobrý den,

pro potřeby citace v diplomové práci hledám způsob, jak určit autora svazků
11 a 16 Ottova slovníku naučného (Fotoreprint z let 1998 a 1999).

Odpověď

Dobrý den,
jednotlivé svazky Ottova slovníku naučného nemají svého autora. Autory mají pouze jednotlivá hesla slovníku. U většiny obsáhlejších hesel je uvedena zkratka autora. Seznam spoluautorů Ottova slovníku naučného je uveden na začátku prvního svazku slovníku. Každý nový svazek začíná seznamem nových spolupracovníků. Jména spoluautorů jsou doplněna o informaci o povolání přispívatele a jeho šifra používaná ve slovníku. Autora konkrétního článku - hesla tedy můžete dohledat podle uvedené šifry.
Hesla byla revidována odbornými redaktory. Sestavováním a konečnou úpravou se zabývali vrchní redaktoři. Jejich seznam naleznete taktéž v prvním svazku slovníku.
Pokud by Vás zajímala historie vzniku Ottova slovníku naučného, naleznete ji v díle Jan Otto (ŠVEHLA, Jaroslav. Jan Otto : kus historie české knihy.
1.vyd. Jinočany : H + H, 2002. ISBN 80-7319-010-9.) 

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.03.2010 11:42

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu