Autor bible

Text dotazu

Kdo napsal bibli?

Odpověď

Dobrý den,

Bible není dílem jednoho autora. Některé spisy jsou autorské, převážná většina je anonymní.

Zatímco v Novém zákoně známe autora aspoň u některých spisů, jsou starozákonní knihy téměř napořád anonymní. Jména uváděná v titulu knihy nejsou míněna jako autorské podpisy, nýbrž označují např. ústřední postavu, obsah či ráz knihy. Jako příklad lze uvést Knihy Samuelovy, které zahrnují celou dobu vládu Davida, kdy Samuel již dávno nežil. On však Davida pomazal za krále a je proto ústřední postavou v počátcích království.

Za novozákonní autory lze uvést pravděpodobně ty nejznámější a to autory evangelií: Matouše, Marka, Lukáše a Jana.

Mnoho dalších zajímavých informací o Bibli se můžete dozvědět převážně v následující publikaci:
Bible : písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih) : český ekumenický překlad / z hebrejštiny, aramejštiny a řeč. přel. Miloš Bič ... [aj.] ; předml. František kardinál Tomáška mp. Bohumil Vančura. 3., přeprac. vyd., 1. vyd. v České biblické společnosti. Praha : Česká biblická společnost, 1993. 1007, 283 s.

Dále např.
FOUILLOUX, Danielle...[aj.]. Slovník biblické kultury : [Pomocná kniha pro výuku společenskovědních a estetickovýchovných předmětů ve SŠ a gymnáziích] / Praha : EWA, 1992. 320 s., XII s.

KOŽELUHOVÁ, Alena...et al. Nový biblický slovník. Praha : Návrat domů, 1996. xvii, 1243 s.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bible

Obor

Filozofie a náboženství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.12.2007 15:42

Anonym píše:
Úterý 27.02.2024 08:28
Jako název stránky je ,,autor bible'' ale přesný autor bible se tu neuvádí
PSK - admin píše:
Úterý 27.02.2024 13:50
Dobrý den,
jak uvádíme i v původní odpovědi na dotaz, bible nemá jednoho autora a ti autoři, kteří jsou známí, jsou v odpovědi zmíněni. Pro více informací o bibli si můžete přečíst doporučené knížky. Další knihy o této problematice můžete vyhledat v Souborném katalogu ČR (https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/souborny-katalog-cr/knihy) nebo na portálu Knihovny (https://www.knihovny.cz/).
Služba PSK
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu