Automobilový průmysl

Text dotazu

Dobrý den, píšu bakalářskou práci na téma vývoj
automobilového průmysl a jeho vliv na ekonomiku ČR. Prosím o pomoc při
vyhledávání literatury,jelikož nemohu najít tu správnou literaturu. Klíčová
slova: historický vývoj automobilového průmyslu - důležité, podíl
automobilového průmyslu na HDP a zahraničním obchodě, průměrné mzdy a
zaměstnanost v automobilovém průmyslu a perspektivy vývoje automobilového
průmyslu.

Odpověď

Dobrý den,

zasílám seznam možných zdrojů, ze kterých můžete čerpat pro vaší práci. Statistické údaje najdete na stránkách Českého statistického úřadu (měly by být k dispozici od roku 1945). Dále je možné čerpat z fondů knihovny Škoda Auto v Mladé Boleslavi, knihovny Národního technického muzea v Praze nebo ČVUT - dopravní fakulty v Praze.

Závěrečné práce obhájené na VŠE:

Bartoňová, Iveta: Dopady průběhu hospodářského cyklu na automobilový průmysl v České republice a komparace s vývojem v zahraničí [elektronický zdroj]. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2011

Kadleček, Jiří: Vývoj zahraničního obchodu v automobilovém průmyslu ČR [elektronický zdroj]. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů, 2011

Temlík, Lukáš: Automobilový průmysl: vývojové tendence a perspektivy [elektronický zdroj]. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů, 2008.

Šimek, Filip: Význam automobilového průmyslu pro Českou republiku a její export. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů, 2008

Valas, Jiří: Příčiny a důsledky současné krize v automobilovém průmyslu. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů, 2009

Rajtr, Vojtěch: Analýza územního rozložení automobilového průmyslu v České republice. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2011

Jílková, Šárka: Současné trendy v automobilovém průmyslu (se zaměřením na společnost Škoda Auto). Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů, 2010

Slabý, Petr: Výroba osobních automobilů Škoda v období normalizace. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2011

Internetové zdroje a odkazy:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Automobilov%C3%BD_pr%C5%AFmysl
https://autosap.cz/
https://www.czechinvest.org/cz/Technologicke-domeny/Mobilita
http://www.automuzeumpraga.cz/
https://is.muni.cz/th/212658/esf_b/Bakalarska_prace_RRS.txt
https://www.skoda-auto.com/world/heritage
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astav_pro_v%C3%BDzkum_motorov%C3%BDch_vozidel
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_Auto
https://www.czso.cz/
https://www.mdcr.cz/
https://www.mpo.cz/
https://www.ntm.cz/
https://www.fd.cvut.cz/
https://katalog.vse.cz/      

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

11.04.2012 11:42

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu