autocitace

Text dotazu

Dobrý den,

mám dotaz ohledně autocitací. Pokud bych chtěla použít část své bakalářské práce (např. celou kapitolu) v diplomové práci a mělo by se jednat o doslovnou citaci, je zapotřebí mít celý text kurzívou? Mám informaci, že povolené množství autocitací je asi 10 %. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

v textu bakalářské či diplomové práce je lepší spíše parafrázovat než citovat. Zvláště příliš dlouhá část citace není většinou hodnocena moc kladně, jednak pak text může působit roztříštěně, každý autor má svůj osobní styl psaní a jednak může text působit, že jeho autor nedokáže myšlenky zpracovat sám. Většina vedoucích prací tedy doporučuje spíše parafrázovat než citovat pokud se jedná o delší text. Nevíme jak dlouhá vaše zmíněná kapitola je, ale nedoporučujeme ji celou citovat, spíše parafrázovat. Popravdě jsme se ještě nesetkali s tím, že by byla v bakalářské, diplomové či podobné práci citována celá kapitola. Běžně se doporučuje v celku citovat maximálně nepříliš dlouhý odstavec; například kolem 5 vět.  Vzhledem k tomu, že se jedná o Váš text, bylo by snad možné udělat výjimku, ale ani tak bychom to asi nedoporučovali, mohlo by to působit, že chcete nový text pouze natáhnout a nevíte o čem psát. Neznáme však Vaši práci a nemůžeme zhodnotit, zda se tam tato citace hodí či ne, proto je dobré práci konzultovat s Vaším vedoucím práce, který by ji měl znát a měl by být kompetentnější zodpovědět Vaše dotazy. Při psaní vysokoškolských závěrečných prací, byste se měla na těchto záležitostech domlouvat především s Vaším vedoucím práce. Na každé fakultě mají učitelé trochu jiné požadavky a mohou požadovat trochu jiné formální zpracování prací. 

To platí i pro Vaši otázku zda text psát celý v kurzívě, poraďte se s Vaším vedoucím práce. Záleží na tom, jak se domluvíte, že budete citovat. Citovanou část můžete ohraničit buď tím, že změníte písmo, nebo citaci ohraničíte uvozovkami. Každopádně ale musí být takto ohraničen celý text, který je citovaný, aby bylo jasné odkud  kam citace sahá. Je také důležité abyste udržela jednotný styl citování v celé práci. Který styl si ale vyberete je v zásadě na Vás a případně Vašem vedoucím.

Zasíláme ještě několik doporučených knih a odkazů, kde najdete informace jak citovat:

* Zbíral, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 159 s. ISBN 978-80-7201-779-9.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001993499&local_base=NKC ]

* Vacková, Alena. Zásady vypracování odborného textu v českém jazyce. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007. 66 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1365-9.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001718172&local_base=NKC ]

* Kozlová, Lucie a Kubelová, Veronika. Jak psát bakalářskou a diplomovou práci. 2. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2009. 55 s. ISBN 978-80-7394-155-0.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001855767&local_base=NKC ]

* Klugerová, Jarmila, Šifferová, Olga a Vacínová, Tereza. Jak vypracovat bakalářskou, diplomovou, rigorózní a disertační práci. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2008. 51 s. ISBN 978-80-86723-61-7.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001828606&local_base=NKC ]

* Synek, Miloslav, Sedláčková, Helena a Vávrová, Hana. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2006. 57, [9] s. ISBN 80-245-1052-9.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001659502&local_base=NKC ]

* Taufer, Ivan, Kotyk, Josef a Javůrek, Milan. Jak psát a obhajovat závěrečnou práci: bakalářskou, diplomovou, rigorózní, disertační, habilitační. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. 40 s. ISBN 978-80-7395-157-3.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001927197&local_base=NKC ]

 

A dalš 

* https://sites.google.com/site/novaiso690/metody-citovani

* https://sites.google.com/site/novaiso690/jak-citovat

* https://sites.google.com/site/novaiso690/citace-parafraze

* http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/informace/materialy/pages/citace_opora.pdf

* http://www.amu.cz/cs/pro-studenty/bakalarske-a-magisterske-prace/tvorba/etiketa-citace

* http://knihovna.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/doporuceni/jak-citovat/postup-pri-citovani.html

* http://knihovna.ujak.cz/spravnecitovat

* http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

28.07.2014 08:12

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu