Audit, ratingové agentury, hospodářská krize

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych poprosit o pomoc s hledáním
literatury k problematice úlohy auditu a ratingových agentur během
finanční krize - současné i té z 30. let. Ve 30. letech nejspíš ratingové
agentury ani audit ještě tolik nefungovaly, ale zajímalo by mě i to, zda
třeba jejich úloha nebyla právě v důsledku hosp. krize posílena či zda to
mělo i nějaké jiné konsekvence atd.

Odpověď

Dobrý den,

posílám vám seznam možných pramenů a odkazů k vaší práci. Další pak můžete případně dohledat v Souborném katalogu VŠE na adrese https://knihovna.vse.cz/, pro prohlížení je katalog dostupný bez registrace v knihovně. Mohu vám pouze nabídnout prameny, event. vás nasměrovat, kde informace hledat, ale odpovědi na otázky (a posléze závěry),  které kladete v závěru dotazu si budete muset zodpovědět sama na základě studia. Nevím jaké vazby máte na VŠE, ale doporučuji i využít elektronické zdroje informací (EBSCO, PROQUEST, JSTOR a podobně), kde dohledáte v elektronických archivech články z časopisů, které se auditem a ratingem zabývají. Přidávám i odkaz na dva dotazy již dříve zpracované a uložené v archivu služby Ptejte se knihovny:

https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/hospodarska-krize 

https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/audit-historie 

Závěrečné práce (není volně dostupné):

Búry, Jan: Význam investičního ratingu a mezinárodních ratingových agentur pro stabilitu mezinárodních finančních trhů. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů, 2011.

Hort, Jan: Současná pozice ratingu a ratingových agentur ve vazbě na regulaci finančního trhu [elektronický zdroj]. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2011

Strelcov, Olga: Úloha ratingových agentur při hodnocení bankovních rizik [elektronický zdroj]. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2011

Vasická, Lucie: Srovnání sovereign ratingu a rizikové kategorizace zemí a jejich změny po finanční krizi. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů, 2011.

Gonsorčík, Zdeněk: Rating a význam nefinančních faktorů [elektronický zdroj]. Disertační práce (Ph.D.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2010.

Stelzerová, Tereza: Příčiny, průběh a důsledky americké hypoteční a světové finanční krize. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2010

Mácha, Pavel,: Rating zemí a jeho vliv na ekonomiku. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2008

Németh, Marián: Rating zemí - analýza ratingového procesu a kritika mäkkých faktorov. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2007.

Karas, Vladimír: Rating [elektronický zdroj] :  Jeho popis, tvorba a využití. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2006.

Literatura:

Vinš, P. -  Liška, V.: Rating. Praha : C. H. Beck, 2005. 110 s. ISBN 80-7179-807-x.

Dvořák, Pavel: Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. Praha : Beck, 2008. ISBN 978-80-7400-075-1 (brož.)

Smiley, Gene: Nový pohled na velkou hospodářskou krizi : přehodnocení jejích příčin a následků. Praha : Wolters Kluwer Česká republika : Liberální institut, 2009. ISBN 978-80-7357-489-5 (Wolter Kluwer ČR : brož.)

Fight, Andrew: The ratings game. Chichester : John Wiley & Sons, c2001.

Internetové zdroje:

Reformní zákon o kreditních ratingových agenturách, 2006 (https://www.govtrack.us/congress/bills/109/s3850/text)

Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady o ratingových agenturách, Brusel 2008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52011PC0747

Komentář k připravovanému nařízení o ratingových agenturách, 2009
https://www.bankovnipoplatky.cz/clanky/reportaz/komentar-k-pripravovanemu-narizeni-o-ratingovych-agenturach-7656.html

Kodex chování ratingových agentur, IOSCO 2008
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD271.pdf

Americká Komise pro cenné papíry (https://www.sec.gov/)

Banka pro mezinárodní dohody (https://www.bis.org/)

European Savings Banks Group (https://www.wsbi-esbg.org/)

Evropská centrální banka (https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html)

Evropská Komise (https://ec.europa.eu/info/index_cs)

Mezinárodní organizace pro cenné papíry (https://www.iosco.org/)

Ratingová agentura Moody.s (https://www.moodys.com/)

Mezinárodní měnový fond (https://www.imf.org/en/home)

Světová banka (https://www.worldbank.org/en/home)

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

18.01.2012 14:44

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu