Atributy Panny Marie

Text dotazu

Co znamená půlměsíc a had jako atribut Panny Marie ve výtvarném umění?

Odpověď

Dobrý den,

atribut měsíce a atribut hada mají různé významy, podle toho kterého náboženství či filosofie se týkají. Ale i v samotném křesťanství mohou mít tyto symboly několik významů. Např:

1. Had: zejména ve středověkém umění  tomuto obrazu triumfují moci zla. V křesťanské víře může zaujímat drakovo místo, zlo, ďábla, nebezpečí, lstivost ("Had byl nejlstivější ze všech polních živočichů." Gn 3,1), manon, smrt, hřích, pohanství, bludné učení, jed, smyslnost, podlost, pomluva, materialismus, ale i chytrost, prozíravost, opatrnost ("Hle, já Vás posílám jako ovce mezi vlky! Buďte tedy opatrní jako hadi" Mt 10,16).
 Na druhou stranu se můžeme v křesťanské víře setkat i s připodobněním hada k ukřižování Krista.

2. Měsíc: proměnlivost, čas ( "Měsíc  jsi udělal, aby měřil čas." Žl 103,19). Slunce a měsíc jsou pak připodobňovány k dvojí přirozenosti Krista či souvislosti mezi Novým a Starým zákonem. Dle legendy je také měsíc sídlem archanděla Gabriela.

V souvislosti s Pannou Marii však znamenají toto:

1. Had: především představuje ďábla. Had  = zlo, pokušitel (který svedl Evu v ráji, naopak Panna Maria drtí hlavu hada a nepodléhá mu jako Eva).

2. Měsíc: je spojen s vyobrazením Panny Marie tzv. Panna Maria Immaculata, které čerpá z těchto biblických slov "Velké znamení se ukázalo na nebi: žena sluncem oděná, pod nohama měsíc." Zj 12,I. Dogma o neposkvrněném početí Panny Marie (= Immaculata conceptio Marie) bylo sice prohlášeno až 1854 papežem Piem IX. A protože španělský malíř Francesco Pachece v knize "Umění malby" (1649) doporučuje, aby Immaculata byla zobrazována s atributy apokaliptické ženy, a to ve věku 12-13 let, pak v souladu s těmito uvedenými příručkami Bartolemé Esteban Murilo vytvořil v letech 1660-70 ikonografický typ Panny Marie Neposkvrněného početí - Immaculaty. Tedy mladé Panny Marie s rozpuštěnými vlasy a srpečkem měsíce s hadem kterého Panna Maria zašlapuje. Hlava Panny Marie bývá opatřena 12 hvězdami.

Zdroje:

* ROYT, Jan. Slovník biblické ikonografie. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova : Nakladatelství Karolinum, 2006. ISBN 80-246-0963-0.
* HEINZ-MOHR, Gerd. Lexikon symbolů : Obrazy a znaky křesťanského umění. 1. vyd. Praha : Volvox globator, 1999. ISBN 80-7207-300-1.
* COOPEROVÁ, J.C. Ilustrovaná encyklopedie tradičních symbolů. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1999. ISBN 80-204-0761-8.
* RULÍČEK, Hynek. Postavy, atributy, symboly : Slovník křesťanské ikonografie. 2. upr. vyd. Karmášek, 2006. ISBN 80-239-7434-3.

Obor

Filozofie a náboženství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.12.2012 09:15

Tomáš Grulich píše:
Pondělí 29.02.2016 09:37
Oprava překlepu: "Měsíc jsi udělal, aby měřil čas." (Žl 104: 19)
Zdeněk Kozlíček píše:
Středa 30.05.2018 07:27
Milá Knihovno, dogma o Neposkvrněném početí Panny Marie nemá souvislost s Mariiným panenstvím. Jsou to dvě různé věci. Neposkvrněné početí se týká toho, jak byla počata Panna Marie, nikoli toho, že Ježíš byl počat z Ducha svatého. Panenství Mariino proto uznávají všichni křesťané. Dogma o Neposkvrněném početí však jen katolíci a mají k tomu ono nešťastné dogma z 19.století. Ikonografie Panny proto odkazuje k panenství, nikoli k Neposkvrněném početí.
Bohuslav píše:
Neděle 21.04.2019 07:47
Prosím vás, jaké jsou atributy, ikonografické znaky, Panny Marie Salettské? (Například Lurdská je charakterizovaná svislou modrou stuhou, růžencem visím přes pravé předloktí, růžemi mezi prsty, okolo, bosých nohou.) Děkuji.
PSK - admin píše:
Středa 24.04.2019 18:46
Dobrý den,

všechny níže uvedené dokumenty popisují Pannu Marii jako ženu oděnou do kroje, který nosily ženy z okolí La Saletty. Rejnušová doplňuje, že čepec, šátek i stříbrné střevíce měla P. Marie zdobený růžemi. Citujeme z Antonína Stříže:“ Šat krásné paní nebyl jim ani tak nápadný svými tvary a úpravou, připomínal úbor prostých žen tamního kraje. Byl to dlouhý šat , řasnatě splývající až k zemi, uzavřený až ke krku, s širokými rukávy, přes ramena šátek, na hlavě čepec, od pasu dolů splývala zástěra. V šatě nebylo nic hmotného. Byl stříbřitě bílý a přeskvoucí, poset stříbřitými brilianty. Zástěra zářila zlatem lesku oslnivějšího než všecka slunce. Kolem čepce, jenž ovíjel celou hlavu, byl věnec ze skvoucích růžiček rozmanitých barev, jež nebyly z této země, z každé růžičky vyrážely trsy prudkého zlatého světla, tvoříce tak z čepce královskou korunu. Z každého trsu světelného ještě vyrážely splétající se větvičky a trsy drobných kvítků a skvoucích diamantů. Rovněž šátek byl elmován živoucími růžemi všech barev a ze srdíčka každé růže vycházelo překrásné a očím příjemné světlo, podobné růže byly též kolem pasu a kolem střevíčků, jež byly stříbřitě bílé se zlatými přezkami. Na šíji měla Krásná paní veliký řetěz z nehmotného oslňujícího zlata , jenž se vinul podél růžového lemu a jehož články se nezdály zapojeny do sebe, a druhý menší řetěz, na němž byl zavěšen kříž, všecek zářící světlem. Na tom kříži bylo tělo Kristovo s rukama rozpiatýma, barvy přirozené. Z těla vycházely paprsky jako skvoucí šípy. Kristus zdál se Melanii živí, v smrtelném zápase: hlava klesala a opět obracela se vzhůru s očima otevřenýma. Na konci ramen kříže bylo viděti nástroje umučení: kladivo a kleště. Nebyl na samém kříži, nýbrž volně se vznášely , kladivo na levé , pootevřené kleště na pravé straně.“ Podobně byť v kratším popisu se setkáte s Pannou Marií v knize La Salette: průběh zjevení a smysl poselství.

Doporučená literatura:
REJNUŠOVÁ, Božena. Poutní místa Evropy. Vyd. 1. Rosice u Brna: Gloria, 2007. 97 s. ISBN 978-80-86760-30-8
STŘÍŽ, Antonín Ludvík. La Saletta: zjevení Matky Boží 19. září 1846: význam veliké zvěsti a její ohlas. V Praze: Ladislav Kuncíř, 1932. 185 s., [1] l. obr. příl. Vinice Páně.
La Salette: průběh zjevení a smysl poselství. Překlad Libor Holý. 1. vyd. Praha: Zvon, 1997. 37, [2] s. ISBN 80-7113-206-3.
Bohuslav píše:
Středa 29.05.2019 15:11
A z jaké tradice jsou vzaty (popřípadě: pocházejí) ony 2 ŽLUTÉ růže mezi prsty nohou Panny Marie Lurdské -- sochy hned třeba v těch Lurdách samotných?
Jaký legendistický příběh se k nim váže, popřípadě přímo fakt?
Děkuji za odpověď.
PSK - admin píše:
Pondělí 03.06.2019 11:04
Dobrý den,
žluté růže na nohou Panny Marie Lurdské mají svůj původ ve výpovědích mladé francouzské venkovanky Bernadetty Soubirousové, která ve svých 14 letech v roce 1858 viděla několik zjevení Panny Marie v Lurdech. Bernadetta se později stala řeholnicí, zemřela ve 35 letech. V roce 1925 byla blahořečena a v roce 1933 prohlášena za svatou.

První z osmnácti zjevení se mělo odehrát 11. 2. 1858 na místě zvaném Massabielle (Stará skála). Je zde jeskyně, nad kterou rostl šípkový keř. Během jednoho z dalších zjevení došlo prý i k nalezení a vytrysknutí zázračného pramene, zdroje mnoha uzdravení.
Událost je mnohokrát v řadě jazyků popisována, zachovala se v literární, dramatické i výtvarné podobě. Lurdy jsou dosud velice populárním "mariánským stánkem", jedním z nejvyhledávanějších poutních míst celého křesťanstva, jež návštěvností předčí i Řím a Jeruzalém. [FIOCELLI 2008, s. 26].

Zjevení je např. V knize Lurdy : pramen milosti popsáno následovně:
.." Bernadetta tentokrát pohlédla k jeskyni. Asi čtyři a půl metru nad zemí si povšimla šípkového keře, co v temné jeskyni rostl a jehož haluze splývaly dolů po skále. Pohupovaly se sem a tam, jakoby jimi pohybovala nějaká temná síla. V tu chvíli ke svému úžasu zpozorovala, že nitro jeskyně se náhle rozzářilo a v onom světle se objevila postava neobyčejně krásné mladé ženy. Na sobě měla bílé roucho s modrou šerpou a dlouhým bílým závojem, který jí zakrýval téměř všechny vlasy, a bosé nohy jí zdobily dvě žluté růže. Na paži jí visel růženec s velkými bílými korály na zlatém řetízku, zakončený velkým krucifixem. Ruce měla sepjaté v modlitbě."

Zdroje:

FICOCELLI, Elizabeth. Lurdy: pramen milosti. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008. 159 s., [8] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7195-233-6.
ACKERL, Johann. Panna Maria lúrdská, nebo, Kdo má pravdu?: obrana proti útokům evangelického superintendenta. V Brně: J. Ackerl, 1893. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:1d92d840-923e-11e7-a9a4-005056827e51
ŠTAJNOCHR, Vítězslav. Panna Maria divotvůrkyně: nauka o Panně Marii, mariánská ikonografie, mariánská poutní místa. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2000. ISBN 80-86785-10-9. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:55292e30-cc6a-11e5-b8a1-5ef3fc9bb22f

http://www.catholicpilgrims.com/[…]/bd_lourdes_apparitions.htm
https://cs.wikipedia.org/[…]/Zjeven%C3%AD_Panny_Marie_v_Lurdech
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu