Atraktivita turistických středisek

Text dotazu

Dobrý den, mohli byste mi poradit, kde bych našla přesné vymezení pojmu "atraktivita", která je spojená s turistickým střediskem, přesněji Hodnocení atraktivit turistických středisek? Děkuji za vyřízení.

Odpověď

Dobrý den,
střediska cestovního ruchu (také turistická střediska) jsou definována jako soubor objektů a zařízení v rekreačním prostoru, které umožňují přechodné ubytování, stravování a aktivní rekreaci. Jsou místem dopravně přístupným, hromadně navštěvovaným se soustředěným zákl. vybavením.
Pro potřeby cestovního ruchu je třeba každé středisko charakterizovat, tj. uvést polohu, infrastrukturu, služby, možné aktivity a atraktivitu.
Atraktivita středisek je úzce spjata s atraktivitou v cestovním ruchu obecně.  Abychom o turistickém středisku mohli říci, že je atraktivní, je třeba zasadit ho mmj. do atraktivního prostředí, které bude podporovat cestovní ruch. Atraktivity cestovního ruchu představují rozsáhlou množinu objektů přírodního, technického, kulturně historického a společenského charakteru, které jsou předmětem zájmu turistů a tím i nabídky produktů cestovních kanceláří. Atraktivity lze také dělit podle dosahu významu na mezinárodní, národní, regionální a místní; dále  např. na atraktivity s potenciálem nižších řádů (tj. využitelné bez dalších investic) a s potenciálem vyšších řádů , které pro své využití vyžadují další investice do infrastruktury.

Atraktivní středisko cestovního ruchu musí kromě výhodné lokace také splňovat další podmínky, díky kterým bude mít šanci zařadit se mezi atraktivní místa. Mezi tyto podmínky patří např. vliv dopravy na rozvoj cestovního ruchu (vysoká mobilita a přístupnost, kapacita dopravních prostředků, rychlost dopravních prostředků, komplementárnost (doplňkové služby spojené s dopravou), technická spolehlivost, apod.); vliv ubytovacích zařízení (standard ubytovacích zařízení je podřízen druhu cestování - horská X přímořská či lázeňská střediska, organizace kongresů, apod.); vliv realizačních podmínek na rozvoj kongresového cestovního ruchu, atd. V neposlední řadě hraje důležitou roli marketing - středisko sice může splňovat většinu podmínek, aby se stalo atraktivním, ale pokud o něm turisté nebudou vědět, nebude prosperovat. Proto je důležité se tak zaměřit na správnou prezentaci střediska, tedy správně využívat marketingové nástroje.

Toto je velmi hrubý náčrt atraktivity turistického střediska a cestovního ruchu obecně. Pro podrobnější informace Vám doporučujeme projít literaturu, která se váže k výše uvedeným tématům. Příkladem Vám uvádíme  publikace, ze kterých jsme čerpali informace uvedené v odpovědi:
* Gehinová, Blažena. Geografie cestovního ruchu: vymezení teritoriálních forem cestovního ruchu a hodnocení jejich funkcí v území. 1. vyd. V Českých Budějovicích: Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta, 2008. 83 s. ISBN 978-80-7394-142-0.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200904/contents/nkc20091864890_1.pdf
* Wahla, Arnošt. Obecná geografie cestovního ruchu. 2., nezměn. vyd. V Brně: Mendelova univerzita, 2011. 103 s. ISBN 978-80-7375-497-6.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201104/contents/nkc20112182036_1.pdf
Zelenka, Josef. Marketing cestovního ruchu. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. 240 s. ISBN 978-80-86723-95-2.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201005/contents/nkc20102097419_1.pdf

Dále Vám doporučujeme vyhledat další knihy podle toho, jak budete chtít Vaša téma podrobněji zaměřit - zda na cestovní ruch obecněji či přímo na střediska a služby cestovního ruchu. Uvedené i další publikace dohledáte v online katalogu NK ČR )publikace ve fondu Národní knihovny ČR) či v Souborném katalogu ČR (zde naleznete také informaci, která další česká knihovna daný dokument vlastní). Oba katalogy jsou dostupné na adrese http://aleph.nkp.cz/F/. Knihy můžete vyhledat zadáním klíčových slov cestovní ruch, služby, středisko, aktraktivita, apod.  Při vyhledávání můžete využít zástupný znak *, který Vám umožní pravostranné rozšíření slova a tím i více výsledků, např. zadáním turisti* bude vyhledáno turista, turismus, turistika, turistický, apod. Uvádíme Vám příklad dalších titulů, které byste mohla využít:
* Orieška, Ján. Služby v cestovním ruchu. 1. vyd. Praha: Idea servis, 2011. 405 s. ISBN 978-80-85970-68-5.
* Wahla, Arnošt a Kremzerová, Dagmar. Služby cestovního ruchu: distanční studijní opora. Vyd. 1. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2010. 87 s. ISBN 978-80-87300-14-5.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201107/contents/nkc20112193745_1.pdf
* Holešinská, Andrea. Destinační management jako nástroj regionální politiky cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2012. 151 s. ISBN 978-80-210-5847-7.
* Lednický, Václav a Pyka, Jacek. Management turistické destinace. Vyd. 1. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2011. 103 s. ISBN 978-80-7248-637-3.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201103/contents/nkc20112172341_1.pdf
* Nečasová, Irena. Marketingový mix atraktivity cestovního ruchu [rukopis]. 2006. 51 l.
Pozn.: Bakalářská práce, online dostupná na http://is.muni.cz/th/100571/esf_b/

Pokud byste chtěla využít také články z českých periodik, doporučujeme Vám pro jejich dohledání bázi ANL - články v českých novinách, časopisech a sbornících, která je dostupná na adrese http://aleph.nkp.cz/F.

Dále je možné také využít volně dostupné zdroje na internetu, zde je ovšem třeba více dbát na jejich věrohodnost; lze také najít další volně dostupné vysokoškolské práce:
http://www.mandk.cz/view.php?cisloclanku=2007010009
http://www.cestovni-ruch.cz/poradna/propagacecr.php
http://is.muni.cz/do/1456/soubory/katedry/kres/3910085/MSMT_MARCR.pdf
https://www.vse.cz/vskp/show_file.php?soubor_id=18683
http://www.fm.vse.cz/km/wp-content/uploads/2012/03/IG4507_Oponovana_vyzkumna_zprava_web.pdf

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.01.2013 11:24

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu