Atmosférický tlak na dně válce

Text dotazu

Koľko atmosfér tlaku pôsobí na dno válca o priemere 1 m a výške 1 m?

Odpověď

Dobrý den,
atmosférický tlak je hydrostatický tlak působený tíhou vertikálního vzduchového sloupce od hladiny, ke které atm. tlak vztahujeme, k horní hranici atmosféry. Jeho základní jednoutkou je Pa (pascal) nebo hPa (hektopascal). Hodnota atm. tlaku se tedy v různých místech liší (záleží na nadm. výšce, zeměpisné šířce, obsahu vodní páry v atmosféře, apod.).
Podle všeobecné konvence je normální tlak při hladině moře 1013,25 hPa - od tohoto tlaku je také odvozena jednotka 1 fyzikální atmosféry (tedy 1 atm = 101 325 Pa). Aktuální atm. tlak v  ČR např. zde: http://pr-asv.chmi.cz/synopy-map/pocasisp.php?ukazatel=tlak&pozadi=mapareg&graf=ano
Atmosferický tlak na dně válce s průměrem 1 m tedy záleží na tom, kde se nacházíte.

Zdroje:
BEDNÁŘ, Jan. Meteorologie: [úvod do studia dějů v zemské atmosféře]. 1. vyd. Praha: Portál, 2003, 223 s. ISBN 80-7178-653-5.
BEDNAŘÍK, Milan a Miroslava ŠIROKÁ. Fyzika pro gymnázia: mechanika. 3., přepr. vyd. Praha: Prometheus, 2000, 288 s. ISBN 80-7196-176-0.
http://fyzmatik.pise.cz/112688-atmosfericky-tlak.html
http://www.meteocentrum.cz/encyklopedie/tlak-vzduchu.php
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tlak

Obor

Fyzika a příbuzné vědy

Okres

--

Knihovna

Knihovna Matematicko-fyzikální fakulty UK

Datum zadání dotazu

23.07.2013 08:29

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu