Atletika a politika

Text dotazu

Dobrý den,
zajímá mě vztah československé, potažmo české atletiky k dobové politice (resp. opačně, jak politika ovlivňovala lehkou atletiku) v období 1970-2020 (s přesahem k roku 1948). Ve všeobecných publikacích typu "120 let české atletiky" toho moc explicitně není, tedy bude třeba jít k nějakým historických studiím. Jsou takové?

Odpověď

Dobrý den,

 

provedli jsme pro Vás předběžný výběr zdrojů k tématu. V první skupině jsme pro Vás namátkově vybrali online dostupné zdroje – převážně články nebo příspěvky z webových sídel. V druhé části jsou pak zdroje vyhledané pomocí vyhledávače ve zdrojích Národní knihovny ČR. Jedná se převážně o monografie. Třetí skupina zdrojů jsou většinou články, dohledané v Bibliografii dějin Českých zemí Historického ústavu AV ČR. Při hledání jsme se neomezovali na atletiku, ale hledali jsme sport obecně a jeho ovlivnění politickou situací.

Dále bychom si Vám k tématu dovolili doporučit monografie jednotlivých atletů, Ústřední tělovýchovnou knihovnu (https://ftvs.cuni.cz/FTVS-552.html) nebo archivy (http://badatelna.eu/).

Příklad archivu:  Národní muzeum – Historické muzeum – Archiv tělesné výchovy a sportu – archiv „Atletika“ - Fond vzniká sbírkovou činností muzea sportu. Nacházejí se v něm písemnosti týkající se atletiky od různých původců, zahrnuje materiály k mistrovství Evropy. Z různých atletických odvětví.

 

Vhodným zdrojem by mohlo být také periodikum Československý sport. Vývojem tohoto periodika (i z pohledu politického vlivu, propagandy, cenzury…) se např. zabývá bakalářská práce dostupná zde:  https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/130068769/?lang=cs

 

 

V případě, že byste měl zájem o podrobnější dohledání zdrojů, nabízíme zhotovení rešerše  - podrobnější podmínky pro zhotovení rešerší v NK ČR naleznete zde: https://nkp.cz/sluzby/reserse. Poplatek za zhotovení rešerše je 80,- Kč/30 minut. V případě, že by bylo třeba ověřování/dohledávání informací přímo v dokumentech, pak je poplatek za službu 100,- Kč/30 minut.

 

 

 

 

 

 

Použité zdroje

*https://www.atletika.cz/o-nas/historie/v-obdobi-1968-1989/

*https://www.olympic.cz/[…]/Sport-totalita-katalog.3RED.pdf

*https://sport.ceskatelevize.cz/[…]/5be086580d663b6fe827d531

 *https://sport.ceskatelevize.cz/[…]/5be0d12f0d663b6fe830221d
 
*https://www.ustrcr.cz/[…]/PD_3_19_s44-54.pdf

*https://www.irozhlas.cz/spo[…]a-fibingerova_1802180700_pj

*https://www.researchgate.ne[…]lovenska_v_letech_1948-1989

 *https://g.cz/[…]/

 *https://www.idnes.cz/sport/[…]at.A060813_210752_sporty_ot

 

*https://www.idnes.cz/sport/[…]ar.A060814_224607_sporty_ot

 

*https://www.tyden.cz/rubrik[…]tickych-*rekordu_75935.html

 
*https://www.idnes.cz/oh/oly[…]A040512_151230_sport_oh_ruz


EDS (Ebsco Delivery Service) – vyhledávání ve zdrojích NK ČR

 
*KOLÁŘ, F.; KALOUS, J. Sport v komunistickém Československu 1945-1989. [s. l.]: Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Český olympijský výbor, z.s., 2015, 2015. ISBN 978-80-87912-38-6. Disponível em: https://search.ebscohost.co[…]=ucr.006869479&lang=cs. Acesso em: 18 jun. 2020.

 

*ČERNUŠÁK, V.; PERÚTKA, J. Socialistický systém telesnej výchovy : (Tézy, prednášky pre lektorov SO ČSZTV). [s. l.]: Bratislava : Šport, 1976, 1976. Disponível em: https://search.ebscohost.co[…]=ucr.000711903&lang=cs. Acesso em: 18 jun. 2020.

 

*Nástup československé tělesné výchovy a sportu na novou cestu. [s. l.]: Praha : Orbis, 1953, 1953. Disponível em: https://search.ebscohost.co[…]=ncr.000416279&lang=cs. Acesso em: 18 jun. 2020.

 

*DUŠEK, R.; HIML, A. Sport v Československu. [s. l.]: Praha : Olympia, 1983 (PG 2), 1983. Disponível em: https://search.ebscohost.co[…]=ncr.000004011&lang=cs. Acesso em: 18 jun. 2020.

 

 

Výsledky vyhledávání v Bibliografii dějin Českých zemí Historického ústavu AV ČR (https://biblio.hiu.cas.cz/search-form):

 

 

*Nekola, Martin -

Běh na velmi dlouhou trať: českoslovenští sportovci v exilu po roce 1948. Martin Nekola. Dějiny a současnost Roč. 40, č. 2 (2018), s. 41-44

 

*Ptáčníková, Světlana -

Organizační vývoj Správy tělovýchovy a vrcholového sportu FMV a jejích nástupců v letech 1974-1993. Světlana Ptáčníková. In: Sborník Archivu Ministerstva vnitra. Praha : Odbor archivní a spisové služby Ministerstva vnitra ČR [1], (2003), s. 100-108.

 

*Benická, Jaroslava -

Športovec - vec verejná: ovládnutie československého športu komunistickou mocou (1948-1953). Jaroslava Benická. In: Občan a štát v moderných dejinách Slovenska / Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2010 s. 165-172.

 

*Stloukalová, Brigita -

Vliv politiky KSČ na utváření československého olympijského hnutí v letech 1945-1989. Stloukalová, Brigita. In: České, slovenské a československé dějiny 20. století. 2, sborník z mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků. Univerzita Hradec Králové, 7.-8. března 2007 / Ústí nad Orlicí : Oftis, 2007 s. 269-276.

 

*Kolář, František -

Bojkot, nebo neúčast? (O československé nepřítomnosti na XXIII. olympijských hrách v Los Angeles). Kolář, František. In: Fragmenty dějin : sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta / Praha : Historický ústav AV ČR, 2006 s. 593-608.

Obor

Tělesná výchova a sport. Rekreace

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.06.2020 08:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu