Atlantik

Text dotazu

Podle čeho se jmenuje Atlantský oceán? A kdy se toto pojmenování začalo užívat?

Odpověď

Atlantský oceán je druhý největší oceán, prostírá se mezi světadíly Amerikou, Evropou a Afrikou. Podle toho, že Evropu omýval z vnějšku, nazývali jej antičtí autoři lat. Mare Externum "moře vnější" (jako protiklad k Mare Internum, tj. Středozemnímu moři). Dnešní název se poprvé připomíná u Hérodota ve 4. stol. př. n. l.: moře Atlantis nebo Atlas je spojováno s mytickým ostrovem Atlantidou, tj. místem bezsmrtného života příbuzných boha Dia. Staří Řekové však oceán pojmenovali spíše podle horstva Atlas v severozápadní Africe. U Ptolemaia se název "Atlantské moře" vztahoval jenom na jižní část dnešního Atlantského oceánu (severní část nesla jméno Západní oceán). Středověcí geografové užívali ještě názvu "Severní moře", který zůstává dodnes pojmenováním jeho menší části mezi Britskými ostrovy a severozápadní částí střední Evropy. V r. 1650 byl název Atlantský oceán zaveden v současném rozsahu (u holandského geografa B. Varenia v jeho díle Geographia generalis).
Tyto informace jsme nalezli v: LUTTERER, Ivan; KROPÁČEK, Luboš; HUŇÁČEK, Václav. Původ zeměpisných jmen. Praha: Mladá fronta, 1976.
Stejné informace jsou uvedeny i v internetové encyklopedii CoJeCo na http://www.cojeco.cz/index.php?s_lang=2&detail=1&id_desc=6458 .
Anglická verze internetové encyklopedie Wikipedia ještě uvádí jiný výklad, a to ten, že pojmenování Atlantský oceán bylo odvozeno z řecké mytologie a označuje Atlasovo moře (http://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_Ocean). Osobně bych se však přikláněla k vysvětlení popsanému výše.

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.02.2008 18:46

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu