Aspergerův syndrom

Text dotazu

Co to je Asperger Syndrom, existuje o něm literatura v češtině?

Odpověď

Dobry den, Aspergerův syndrom popsal v roce 1944 německý psycholog Hans Asperger.

Aspergerův syndrom je zařazen mezi poruchy autistického spektra a vyskytuje se zejména u chlapců. Ti jsou často inteligentní, ne však praktičtí. Jejich pravdomluvnost a naivní otázky se okolí mohou jevit jako zvláštní.

Aspergerův syndrom je druhem autismu - postižení ovlivňujícího způsob, jakým se člověk dorozumívá, a jak reaguje na jiné lidi. Aspergerův syndrom a autismus mají mnoho společných rysů,

např.:

a) potíže v komunikaci

b) potíže ve společenských vztazích

c) nedostatek představivosti a tvořivé hry Nicméně lidé s Aspergerovým syndromem mají obvykle méně potíží s řečí než osoby s autismem.

Často mluví plynule, avšak jejich mluva může znít stroze až nabubřele. Lidé s Aspergerovým syndromem také nemívají přidružené mentální opoždění, spojené často s autismem, ve skutečnosti často mají průměrnou nebo nadprůměrnou inteligenci.

Z knihy, (pramen uveden na internetu):

Tony Attwood, Aspergerův syndrom, Portál, 2005

Problematikou se zabyvaji:

ATTWOOD, Tony Aspergeruv syndrom: porucha socialniho vztahu a komunikace. Praha: Portal, 2005. ISBN 80-7178-979-8. Edice Specialni pedagogika. Obsahuje bibliografii a bibliograficke odkazy.

THOROVA, Katerina Poruchy autistickeho spektra: detsky autismus, atypicky autismus, Aspergeruv syndrom, dezintegracni porucha. Praha: Portal, 2006. ISBN 80-7367-091-7

Dalsim zdrojem informaci na tema Aspergerova syndromu by mohlo byt i vetsi mnozstvi clanku v odbornem i laickem tisku a na internetu.

Obor

Lékařství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.11.2007 17:34

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu