Asketický a gulášový komunismus

Text dotazu

Dobrý den,
pátrám po rozdílu mezi tzv. asketickým a gulášovým komunismem mezi lety 1948 - 1989. Čím se tato období u nás vyznačovala? Asketická fáze by měla být zhruba v první polovině daného období, zatímco gulášová fáze v té druhé. Zvlášť pak u asketické fáze se nemohu dopátrat vysvětlení - nemáte, prosím, nějaký tip na literaturu?

Předem mnohokrát děkuji za Váš čas i odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

podařilo se nám dohledat pouze obecné teorie vztahující se k pojmu asketický komunismus. O rozdělení doby vlády v komunistickém Československu na dvě období tzv. asketického a gulášového komunismu jsme se nikde nedočetli. O gulášovém komunismu se hovoří v souvislosti s Maďarskem a liberalizací režimu zhruba od 60. let. 20. století.

Při hledání pojmů jsme se setkávali s tzv. asketickým komunismem v názorech týkajících se kořenů společenského vlastnictví. Například Abbé Mably v 18. století tvrdil, že vlastnictví vzniklo v důsledku pádu prvotního hříchu a navrhoval asketický komunismus jako lék na rozmařilost života a agresivitu.

Utopická líčení ideálních společenských poměrů a komunistické teorie 17. a 18. století požadovaly rovnost nejen politických práv, ale i společenského postavení každého jednotlivce. Jednalo se o formu asketického komunismu se zrušením všech třídních rozdílů a zatracujících jakýkoli požitek.

Jako asketický označovali Marx a Engels komunismus hlásaný Dézánym, Cabetem a Weitlingem. Charakterizovali jej hlavně snahou o organizování osobních vztahů lidí, výrobou a rozdělováním výrobků podle zásad všeobecné rovnosti, obecným rovnostářstvím a s ním spojeným asketismem.

Významný historik Josef Pekař označil např. husitskou táborskou obec jako "asketický komunismus z lásky křesťanské". Čili o asketickém komunismu se hovoří  také v případě husitství.

K pojmu asketický komunismus se v teoretické rovině obsáhle vyjadřuje E. Urbánek v článku Ke kritice maloměšťáctví a konzumního pojetí socialismu: viz http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=102091

Jako tzv. gulášový komunismus nebo také "chladničkový socialismus" je označována éra šíření liberalismu v komunistickém Maďarsku od počátku 60. let. Jedná se o jisté uvolnění režimu hlavně ve vztahu k soukromému životu. Ubylo projevů svévole ze strany úřadů, docházelo k uspokojování některých konzumních přání obyvatel (dovolená v zemích východního bloku, nákup domácích spotřebičů typu televize, ledničky, vysavače) s dodatkem, že zajišťování nejzákladnějších životních potřeb nebylo dostatečné. Pokud někdo nápadně nekritizoval režim, těšil se  jisté míře svobody hlavně v soukromém životě. Došlo k omezení zastrašování a policejních zásahů, členství ve straně neznamenalo záruku sociálního vzestupu. Návštěvy kostela nebo poslech zahraničního rozhlasu byly i přes veřejnou kritiku tolerovány. Jenomže Kadárův režim přivedl Maďarsko na pokraj krachu - na konci 80. let se stalo Maďarsko jednou z nejzadluženějších zemí - s nejvyšším dluhem na světě při přepočtu na jednoho obyvatele.

Použité zdroje

MILLER, David, ed. et al. Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Vyd. 2. Brno: Barrister & Principal, 2000. xiii, 581 s. Studium. ISBN 80-85947-56-0.

ENGELS, Friedrich. Vývoj socialismu od utopie k vědě. Překlad Ladislav Štoll. 3., autoriz. vyd. Praha: Svoboda, 1949. 72 s. Malá knihovna marxismu-leninismu; sv. 6.

BUHR, Manfred, ed. a KLAUS, Georg, ed. Filozofický slovník. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1985. 2 sv. Členská knižnice / Nakl. Svoboda.

HORSKÝ, Jan. Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním: úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy. Vyd. 1. Praha: Argo, 2009. 339 s. Historické myšlení; sv. 46. ISBN 978-80-257-0124-9.

KONTLER, László. Dějiny Maďarska. Překlad Miloslav Korbelík. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 602 s. Dějiny států. ISBN 80-7106-405-X.

https://cs.wikipedia.org/[…]/Gul%C3%A1%C5%A1ov%C3%BD_socialismus

KORNAI, János. Placení účtu za gulášový komunismus: Maďarský vývoj a makroekonomická stabilizace z pohledu politické ekonomie. Politická ekonomie, 1997, 45(3), s. 351-373. ISSN 0032-3233.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.02.2018 17:38

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu