asistenční psi

Text dotazu

Dobrý den,
ráda bych se dozvěděla přesné podmínky, které musí splňovat asistenční pes.
Existuje nějaký zkušební řád či cviky, které musí u zkoušky pes splnit.
Nejedná se mi o to jak psa vycvičit, ale co musí pes splnit a umět, aby mohl byt veden oficiálně jako pes asistenční a zda mohu tyto zkoušky absolvovat se svým psem sama, nebo zda musím být vedena u nějaké organizac děkuji

Odpověď

Dobrý den,

k Vašemu dotazu Vám doporučujeme prostudovat kapitolu "Předávání a závěrečná zkouška" v knize:

* GALETOVÁ, Zdeňka. Problematika asistenčních psů v ČR. 1. vyd. Praha : VÚPSV, 2008. ISBN 978-80-7416-015-8.

Mimo jiné se zde můžete o závěrečných zkouškách asistenčních psů dočíst následující:

" Obsah (náplň) závěrečné zkoušky se vymezuje dle zaměření speciálního výcviku psa. V případě vodících psů lze přesně určit, ze kterých částí se závěrečné přezkoušení skládá. (...) Zkouška je organizována subjektem výcviku. O zkoušce musí být proveden podrobný záznam o průběhu a zvládnutí předepsaných cviků."

Obecně musí asistenční i vodící pes splňovat následující obecné podmínky (materiály občanského sdružení Helppes):

" a) Zhodnocení vhodného zdravotního stavu (...)

  b) Zhodnocení tělesné konstituce, která musí odpovídat požadovanému výcviku. Pes nemůže být předán klientovi před dosažením minimálně 14tého měsíce věku psa dle plemenné příslušnosti - velikosti psa, u psů velkých plemen před dosažením 18tého měsíce.

  c) Povahové vlastnosti - Organizace Helppes má ve svých interních standardech kvality poskytování sociálních služeb přesně definované základní požadavky na chování asistenčního psa:

- absence agresivity a přílišné bázlivosti a lekavosti

- absence příliš hlučného projevu psa

- absence loveckého chování

- lhostejnost ke sluchovým, zrakovým a čichovým vjemům

- pes nesmí "žebrat" o jídlo a nesmí být "vtíravý" vůči veřejnosti

- pes nesmí očichávat ani skákat na cizí osoby"

- pes musí mít dobré přivolání, ovladatelnost , adaptabilitu

- pes musí být nevšímavý vůči ostatním psům a domácím zvířatům

- pes musí dobře snášet jakoukoliv manipulaci s ním (...)

- pes musí dobře snášet veterinární vyšetření

 d) Poslušnost

- přivolání psa

- přivolání psa od zvířete

- ovladatelnost psa na vodítku za pohybu

- ovladatelnost psa v klidu vedle psovoda nebo před psovodem

- průchod skupinou lidí

- aport

- dlouhodobé odložení

- lhostejnost psa vůči zvěři

- klid psa při střelbě a jiných nárazových zvucích

- krátkodobé odložení a ponechání o samotě

e) Zhodnocení chování psa na veřejnosti a v dopravních prostředcích

(...)

-nástup a výstup psa v dopravním prostředku (auto, autobus, tramvaj, vlak apod.)

- chování psa na chodníku, pěší zóně či parkovišti

- průchod skupinou lidí

- přivolání psa ze skupiny hrajících si dětí, psů apod.

- chování psa při vstupu a výstupu do veřejné budovy - úřad, nemocnice, obchodní dům apod.

- chování psa v restauraci

- kontrola nad psem

- držení psa na vodítku cizí osobou (pomocníkem)"

V další části se zkouška zaměřuje na přizpůsobení potřebám konkrétního klienta.

V knize můžete nalézt přehledy konkrétních požadavků na dovednosti psa při závěrečných zkouškách se specializací na funkci vodiče, asistenčního psa, asistenčního psa pro osoby tělesně postižené či signálního psa.

V současné době v České republice nepůsobí žádná nezávislá komise či nezávislý celorepublikově uznávaný kontrolní orgán pro vykonávání závěrečních zkoušek. Hodnotící komise tedy vytvářejí jednotlivé organizace samy.

Více informací Vám jistě poskytnou odborníci v této oblasti.

Obrátit se můžete např. na organizace:

Helppes: http://www.helppes.cz/

Pomocné tlapky: http://www.pomocnetlapky.cz/cz/ Vodící pes: http://www.vycvikvodicichpsu.cz/cs/

Pes pro tebe: http://www.pesprotebe.com/

Obor

Lékařství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

15.03.2012 15:48

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu