Artéské pánve

Text dotazu

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, proč se nejrozsáhlejší artéské pánve nachází právě v Austrálii a zda se nachází artéské pánve i v České republice a popř., zda je artéská voda nějak využívána. Dočetla jsem se v souvislosti s Českou republikou o nepravé artéské vodě, která netryská sama, ale musí být odčerpávána. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

artéský pramen je podzemní voda, která je pod tlakem mezi dvěma nepropustnými vrstvami. Název je podle francouzského kraje Artois, kde v roce 1126 bylo vytvořeno kartuziánskými mnichy mnoho artéských studní. Již dříve byly však artéské studny známy v Sýrii a Egyptě.

Artéská studna je speciální druh studny, která jímá artéskou vodu - ta po navrtání sama vytéká (stříká), protože je vytlačována hydrostatickým přetlakem. Artéská studna vzniká, pokud se pod nepropustnou vrstvou horniny (např. jílu) nachází zvodnělá vrstva hornin (např. pískovce) a tyto vrstvy jsou sešikmené.

Od jiných podzemních vod se artéská voda neliší ani svým chemickým složením, ani barvou nebo chutí, ale výhradně geologickým uložením. Je totiž obsažena ve vrstvě propustné horniny, která je shora uzavřena nepropustnou vrstvou. V mísovitých pánevních oblastech je její podzemní hladina tedy napjatá a zespodu tlačí voda na nepropustnou vrstvu, tj. na tzv. artéský strop. 

V České republice jsou nejznámější artéské studny v Českých Budějovicích, voda z nich se požívá pro výrobu piva - Budějovického Budvaru.

Voda pro výrobu tohoto piva je získávána z artéských vrtů. Jejich třísetmetrová hloubka umožňuje přístup k unikátní hlubinné vodě, která má vynikající složení a nevyžaduje žádnou další úpravu.

Dalším příkladem je pak struktura hlubinných artéských vod v brněnské kotlině. Objemem akumulace podzemní vody je schopna pokrýt potřeby až několikanásobně větší aglomerace, nežli je krajské město Brno.

Dalším příkladem je vodárna Kárané, která zpracovává vodu pro Prahu. Samotná voda se získává třemi způsoby: 1. přirozenou infiltrací jizerské vody přes štěrkopísky do řady vrtaných studní; 2. umělou infiltrací surové vody z Jizery, dopravované do úpravny vody ve vodárenském areálu v Káraném; 3. čerpáním hluboké artéské vody (její stáří je mimochodem odhadováno na 16 000 let). V Káranské vodárně se všechny tři vody smíchávají a distribuují do Prahy. 

 

Použité zdroje

http://www.cojeco.cz/index.[…]title=art%E9zsk%E1%20studna

https://temata.rozhlas.cz/co-je-arteska-studne-7865454

TEJNOR, Antonín. Artéská studně. Naše řeč. 1975, 58(2). S. 110. Dostupné také z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=5834

http://www.artesian-spring.estranky.cz/[…]/voda.html

https://www.uur.cz/media/00apwnjf/08_hlubinne.pdf

Universum: všeobecná encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Odeon, 2000-2001. 10 sv. ISBN 80-207-1060-4.

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.01.2014 13:35

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu