Artéské pánve

Text dotazu

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, proč se nejrozsáhlejší artéské pánve nachází právě v Austrálii a zda se nachází artézské pánve i v České republice a popř., zda je artéská voda nějak využívána. Dočetla jsem se v souvislosti s Českou republikou o nepravé artéské vodě, která netryská sama, ale musí být odčerpávána. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

 

artéský pramen je podzemní voda, která je pod tlakem mezi dvěma nepropustnými vrstvami. Název je podle francouzského kraje Artois, kde v roce1126 bylo  vytvořeno kartuziánskými mnichy mnoho artéských studní, již dříve byly však artéské studny známy v Sýrii a Egyptě.

 

Artézská studna je speciální druh studny, která jímá artézskou vodu - ta po navrtání sama vytéká (stříká), protože je vytlačována hydrostatickým přetlakem. Artézská studna vzniká, pokud se pod nepropustnou vrstvou horniny (např. jílu) nachází zvodnělá vrstva hornin (např. pískovce) a tyto vrstvy jsou sešikmené.

Od jiných podzemních vod se artéská voda neliší ani svým chemickým složením, ani barvou nebo chutí, ale výhradně geologickým uložením. Je totiž obsažena ve vrstvě propustné horniny, která je shora uzavřena nepropustnou vrstvou. V mísovitých pánevních oblastech je její podzemní hladina tedy napjatá a zespodu tlačí voda na nepropustnou vrstvu, tj. na tzv. artéský strop. 

 

V České republice nejznámější artéské studny jsou v Českých Budějovicích, voda z nich se požívá pro výrobu piva - Budějovického Budvaru.

Voda pro výrobu tohoto piva je získávána z artéských vrtů. Jejich třísetmetrová hloubka umožňuje přístup k unikátní hlubinné vodě, která má vynikající složení a nevyžaduje žádnou další úpravu.

Dalším příkladem je pak struktura hlubinných artéských vod v brněnské kotlině. Objemem akumulace podzemní vody je schopna pokrýt potřeby až několikanásobně větší aglomerace, nežli je krajské město Brno.

Dalším příkladem je vodárna Kárané, která zpracovává vodu pro Prahu.  Samotná voda se  získává třemi způsoby: 1. přirozenou infiltrací jizerské vody přes štěrkopísky do řady vrtaných studní; 2. umělou infiltrací surové vody z Jizery, dopravované do úpravny vody ve vodárenském areálu v Káraném; 3. čerpáním hluboké artéské vody (její stáří je mimochodem odhadováno na 16 000 let). V Káranské vodárně se všechny tři vody smíchávají a distribuují do Prahy. 

 

Doporučené odkazy:

http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=391326&s_lang=2&title=art%E9zsk%E1%20studna

http://www.rozhlas.cz/priroda/porady/_zprava/59697

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=5834

http://www.artesian-spring.estranky.cz/clanky/arteska-voda/voda.html

http://www.uur.cz/images/publikace/uur/2008/2008-02/08_hlubinne.pdf

Encyklopedie Universum, všeobecná encyklopedie. Praha Odeon 20000.

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.01.2014 13:35

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu