Arnoštova naháňka

Text dotazu

tzv.Arnoštova naháňka byla používána na jakou zvěř? Na divoké králíky nebo koroptve a nebo černou zvěř

Odpověď

Dobrý den,

 tzv. Arnoštova naháňka je určena králíkům. Dokumentuje to příspěvek v knize Otakara Kokeše o životě zajíců a divokých králíků (viz níže).

Lov jako naháňka se slídiči je velmi zajímavý. Uskutečňuje se především tam, kde mají králíci dostatek rostlinného úkrytu.

Při lesním ploužení a naháňce se zpravidla nejedná o zvláštní honbu králíků, ale odstřelují se současně s jinou zvěří, především zajíci a bažanty. Výjimečně se stává, když jsou určité leče obsazené hustě králíky, že jsou prováděné výhradně kvůli nim.

Poněvadž je králík, mimo obvyklé pernaté, jedním z nejčastějších obyvatelů bažantnic, proto se odbývají oba způsoby odstřelu spolu s honbou bažantů.

Speciálně králíkům je určen jeden způsob naháňky a to tzv. naháňka Arnoštova, která je nazvána " podle jejího vynálezce, dobříšského nadlesního Arnošta, jenž sám o ní mluvil jako o lovu zahradním, nebo lépe o lovu v ohradách." Základem je nahnání většího počtu králíků do jakési narychlo zřízené ohrady. Nadlesní Arnošt si k tomu účelu pořídil řadu lehkých a snadno přenosných plotů, kterými ohradil ze tří stran plochu, aby byla úplně oplocená, kdežto strana čtvrtá měla několik otvorů, které honci zahradili v momentě, jakmile vešli do ohrady. Tito honci totiž natlačují proti ohradě zvěř asi ze dvou třetin leče, jež zůstane neohrazená; uzávěrová pole plotu po svém vstupu do ohrady zadrátují. V horních rozích takto obstavené leče jsou zřízena dvě lovecká stanoviště, k nimž byly nadělány tři průstřely, asi 25 m dlouhé a 2 m široké. Toto zařízení je dosti nákladné a nelze ho všude použít. Dnes se jedná spíše o historickou věc, která dokládá, jak se kdysi v Čechách honívalo.

 

Použité zdroje

Čerpáno z: KOKEŠ, Otakar, KOKEŠOVÁ, Marie. Zajíc, jeho život, chov a lov. Divoký králík, jeho život a lov. Praha: Studentská tiskárna, 1948.

http://kramerius4.nkp.cz/[…]/uuid:cda448f0-9706-11e2-8f81-5ef3fc9ae867

Obor

Zemědělství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.05.2016 13:15

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu