Árie a etuda

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda vznik árie a etudy patří do baroka. Pokud ne, kam tedy patří?
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

vývoj obou hudebních forem  byl pozvolný. Baroko či barok (zřejmě z port.
pérola barroca - perla nepravidelného tvaru) je umělecko-kulturní směr, který vládl v Evropě mezi roky 1600 a 1750. Vznikl v Itálii a rozšířil se po celé Evropě a v jejích koloniích. Slovem baroko se pak označuje i toto období.

Árie, it.aria, fr. air.,původně označovala v hudbě výraznou melodii, kterou obvykle, i když ne vždy, interpretoval zpěvák.
Výraz původně znamenal píseň, melodii. Později se ustálil pro označení sólového zpěvu v opeře, oratoriu a kantátě, též v samostatné koncertní skladbě (koncertní árie).
Princip výrazné sólové melodie doprovázené akordickými celky se prosadil v 16. století. Zpočátku měla árie strofickou funkci (strofa), v 18. století se v tzv. neapolské škole ustálila v třídílné formě s opakovaným prvním dílem (da capo arie).V baroku se formový rozvrh árie stabilizoval na trojdílnou formu ABA, třetí díl byl opakováním prvního dílu. V barokní suitě znamenala její pomalou část.
Operní árie je protějškem recitativu a jako taková nemá přímo dějovou, nýbrž spíše výrazově-emocionální funkci.  V opeře 19. století ztrácí árie svou původní, dominující funkci. Hudební drama árii nezná. Znovu se k ní vracejí skladatelé 20. století orientovaní na neoklasicismus.
V současnosti termín árie označuje nejčastějí samostatný hudební kus pro jeden hlas s orchestrálním doprovodem.

Etuda, z fr. étude, studium. jedná se o drobný literární, dramatický, filmový a jiný útvar, zpravidla řazený v cyklus, rozvíjející určité, předem dané téma či motivy.
 
V hudbě etuda znamená : 1. cvičení. studijní skladbu, 2. koncertní etuda = náročná, virtuózní koncertní skladba.
Je to tedy drobná hudební skladba pro jeden nástroj, sloužící k výuce instrumentalisty. Jejím cílem tedy není sdělit nějakou výraznější hudební myšlenku, ale představuje především způsob, jak pomoci žáku osvojit si techniku hry.
 
Některé technické etudy, např. klavírní etudy C.Czerného, M.Clementiho, houslové N.Paganiniho splňují i umělecké požadavky.
Skladatelé F.Chopin op. 10, op. 25), F.Liszt (12 transcendentálních etud), C.Debussy, A.N.Skrjabin, kteří byli sami vynikající klavírní virtuozové, psali své etudy přímo pro koncertní účely a dosáhli v nich vrcholné uměleckosti. Mistrovskou koncertní etudu Na břehu mořském složil B.Smetana.

zdroj :
J.Vysloužil : Hudební slovník pro každého, Vizovice : Lípa, 1995

http://cs.wikipedia.org/wiki/Etuda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Baroko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%81rie

Obor

Hudba

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.11.2010 08:38

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu