Arcivévoda Albrecht

Text dotazu

Prosím o pomoc při pátrání. Hledám osobnost jménem arcivévoda Albert nebo Albrecht. Působil za první světové války v Tyrolsku. Byl jím vyznamenán můj dědeček. Předem děkuji.

Odpověď

Dobrý den, z Vámi poskytnutých informací usuzujeme, že by se moho jednat o
Albrechta, jediného syna arcivévody Friedricha a princezny Isabelly z Croye a Dülmenu, nar. 24.7. 1897 ve Weilburgu (Bádensko), zemř. 23.7. 1955 v Buenos Aires, pohřben v Halbthurnu (Burgenland). Albrecht narukoval jako 18letý v první světové válce a rychle povýšil na poručíka a nadporučíka. Po převratu v roce 1918 se o něm spekulovalo jako o možném kandidátovi na uherský trůn. Vystupoval, stejně jako arcivévoda Josef, jako Maďar, měl v Maďarsku rozsáhlý pozemkový majetek a po matčině linii Croyů se cítil spřízněn s Arpádovci. Spekulacemi o uherském trůnu se dostal do konfliktu s exilovým císařem Karlem.
Albrecht se třikrát oženil pod svůj stav: v roce 1930 s rozvedenou Irenou Lellbachovou, s níž se rozešel v roce 1937, pak s Katarinou Bocskayovou z Felsö-Bánya, rozvod v roce 1951, poté s Lydií Straussovou. Z druhého manželství pocházejí dvě dcery.
Čerpáno z:
Habsburkové : životopisná encyklopedie / Brigitte Hamannová ; [z němčiny přeložili Milada a Milan Kouřimských]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Brána : Knižní klub, 1996. -- 403 s. : il., portréty, genealogické tab.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.02.2008 16:30

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu