Archivní rešerše

Text dotazu

Přesná formulace dotazu: Dotazuji se, v čem spočívá archivní rešerše, jaké
údaje přináší a případně v čem se odlišuje od rešerše v knihovnictví.
Zajímalo by mě též, jak je to s územní působností. Například když provádí
rešerši archiv oblastní / zemský, jsou zahrnuty i dokumenty z okresních
archivů v jeho oblasti?
Předem děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

bohužel v publikacích, které se týkají archivnictví a jeho terminologie, ani na webových stránkách archivů, není pojem archivní rešerše podrobněji
vysvětlen:

1. studium archivních pomůcek, archivních fondů a dostupné literatury s určitým stanoveným cílem 2. výsledek tohoto studia

Zdroj: MRUŠKOVIČ, Viliam. Slovník literárnoarchívnej terminológie. Martin:
Matica slovenská, 1999. Str. 100. ISBN 80-7090-514-X.

- archivní rešerše obsahují přehled či soupis materiálu ke zcela konkrétnímu tématu, většinou na objednávku

Zdroj: BARTOŠ, Josef; CHOBOT, Karel. Úvod do archivnictví pro historiky.
Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. Str. 46. ISBN 80-244-0142-8.

Z tohoto vyplývá, že archivní rešerše se mohou do značné míry podobat bibliografickým rešerším v knihovnictví, které také obsahují seznam citací dokumentů relevantních k určitému tématu. Zároveň se ale domníváme, že archivy mohou zpracovávat i rešerše, jejichž výsledkem jsou již konkrétní, tedy faktografické, informace.

Doporučovali bychom Vám obrátit se spíše na konkrétní archiv (seznam archivů naleznete na stránkách České archivní společnosti - http://www.cesarch.cz/adresar.aspx, nebo na stránkách Ministerstva vnitra ČR
- http://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=21017000&docType=ART) nebo např.
na Knihovnu Katedry pomocných věd historických a archivního studia UK (http://pvh.ff.cuni.cz/).

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.08.2008 10:19

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu