Archivace a anonymizace dat klientů knihovny

Text dotazu

Dobrý den, v legislativě se mi nedaří objevit pasáž, v níž se pojednává o archivaci a anonymizaci dat klientů knihovny. Moc prosím o přesný odkaz, kde se pasáž dá najít. Hledala jsem v ochraně dat a osobních údajů, ale stále se mi objevují jen další odkazy na novely a metodické pokyny atd. Děkuji!

Odpověď

Dobrý den,

zákon o ochraně osobních údajů (celým názvem zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů), je základním právním předpisem upravujícím ochranu osobních údajů a činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů : 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_ochran%C4%9B_osobn%C3%ADch_%C3%BAd
aj%C5%AF,  http://business.center.cz/business/pravo/zakony/oou/.

Při zpracování osobních údajů postupuje Národní knihovna ČR podle tohoto zákona, interního předpisu a dalších obecně závazných předpisů, http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/05_index.htm..

Pro ilustraci uvádíme "Doporučení pro zpracovávání osobních údajů čtenářů"
na příkladu Městské knihovny ve Vyškově, kdy doporučení pro zpracovávání osobních údajů čtenářů vychází z pravidel Městské knihovny v Praze, akceptovaných  Úřadem pro ochranu osobních údajů - jde mj. o výsledek komplexní kontroly Úřadu v této knihovně, www.kkdvyskov.cz/content/ochrana-osobnich-udaju.rtf.

 Dále uvádíme výňatek z Knihovního řádu NK ČR,
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Knihovni_rad&submenu2=117
část čtvrtá :
Registrace uživatele, zpracování a ochrana osobních údajů Bod. 5 Osobní údaje, jejichž uvedení Národní knihovna od žadatele o registraci požaduje, podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Národní knihovna je ve smyslu tohoto zákona správcem osobních údajů a je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Údaje Národní knihovna zpracovává zejména za účelem ochrany svého majetku, statistického hodnocení činnosti a naplnění povinností uložených Národní knihovně obecně závaznými předpisy. Národní knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů od okamžiku, kdy uživatel při registraci udělí souhlas s jejich zpracováním.

§ 20 Likvidace osobních údajů
(1) Správce nebo na základě jeho pokynu zpracovatel je povinen provést likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, nebo na základě žádosti subjektu údajů podle § 21.
Smyslem zákona o ochraně osobních údajů je Listinou základních práv a svobod zaručené právo na ochranu občana před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů. Provádění zákona realizuje především Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud byste potřebovala další konzultaci ohledně této problematiky, doporučujeme Vám obrátit se na Ladislavu Zemánkovou z Odboru knihovnictví NK ČR, http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/05_index.htm.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

13.08.2012 07:32

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu