Architektury v parcích pozdního 18. a raného 19. století

Text dotazu

Dobrý den,
prosím o doporučení literatury o architekturách v romantických parcích (pozdního 18. a raného 19. století). Moc děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

k tématu "architektura v romantických parcích" můžete nalézt informace mimo jiné v níže uvedených publikacích a článcích:

Knihy:

* Kyselka, Igor. Architektura krajiny a rekreace: architektura a urbanismus krajiny a zeleně. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. 182 s. ISBN 978-80-248-1642-5

* Historická zeleň regionu střední Čechy. Historická zeleň regionu střední Čechy: 3. ročník projektu: soubor odborných textů pro výuku zahradní tvorby: sborník přednášek. [Mělník: Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, 2012]. 265 s. ISBN 978-80-87610-02-2.

* Hendrych, Jan. Tvorba krajiny a zahrad: historické zahrady, parky a krajina jako významné prvky kulturní krajiny: jejich proměny, hodnoty, význam a ochrana. Vyd. 2., přeprac. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 199 s., [80] l. obr. příl. ISBN 80-01-03163-2.

* Pacáková-Hošťálková, Božena et al. Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 2. vyd. Praha: Libri, 2004. 526 s., [32] s. barev. obr. příl. ISBN 80-7277-279-1.

* Stejskalová, Jana, Vlasák, Martin a Ezechel, Miroslav. Památky zahradního umění a historická krajina středních Čech. Mělník: Vyšší odborná škola zahradnická a střední zahradnická škola, 2012. 140 s. ISBN 978-80-87610-03-9.

* Kupka, Jiří et al. Slavné zahrady a parky Středočeského kraje. 1. vyd. v jazyce českém. Praha: Foibos, 2011. 239 s. ISBN 978-80-87073-36-0.

 

Články:

* Novák, Zdeněk, Projevy romantismu v zahradách Evropy a českých zemí na příkladu okolí zámku v Lednici na Moravě. Novák, Zdeněk. In: Kamenná kniha. = The Stone Book. Sborník k romantickému historismu - novogotice / Sychrov : Zámek Sychrov, 1997 s. 242-247.

* BAŠEOVÁ, Olga. Krajinářský park romantismu. In: Kamenná kniha: sborník k romantickému historismu - novogotice. Sychrov, 1997. s. 257-260.

* SVOBODA, Jan. Historie romantického parku ve Vlašimi. Pod Blaníkem, 2005, 9(31)(4). Příloha časopisu Pod Blaníkem, s. iv-v. ISSN 1213-1040.

* Stejskalová, Eva. Knihy o anglických zahradách na zámku Kačině. Stejskalová, Eva. In: Kamenná kniha. = The Stone Book. Sborník k romantickému historismu - novogotice / Sychrov : Zámek Sychrov, 1997 s. 222-235.

* Vlček, Pavel. Adenda k romantickému parku v Krásném Dvoře a parku na Cibulce v Praze. Vlček, Pavel. In: Umění. Časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky. = The Art. Bimonthly of the Institute of the History of Art of Academy of Sciences of Czech Republic / Praha : Ústav dějin umění AV ČR 51, č. 5, (2003,) s. 423-427.

* Pincová, Veronika. Historie romantického parku ve Vlašimi. Pincová, Veronika. In: Historické zahrady Kroměříž 2006. Umění a společenská činnost v historických zahradách. Sborník vydaný u příležitosti konání odborného semináře ve dnech 8. - 10. 6. 2006 v Kroměříži. Hrdějovice : Agentura Bonus, 2006 s. 35-37.

* Nusek, Jindřich. K fragmentům parkové a zámecké architektury ve Vlašimi. Nusek, Jindřich. In: Středočeský vlastivědný sborník Muzeum a současnost. Řada společenskovědní / Roztoky u Prahy : Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 26, (2008,) s. 92-101.

* Riedl, Dušan. Zahrada a park Liechtensteinů v Adamově. Riedl, Dušan. In: Vlastivědný věstník moravský. Brno : Muzejní a vlastivědná společnost 61, č. 1, (2009,) s. 15-28.

 

K dohledání další literatury k tématu můžete použít  Online katalog Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc , Souborný katalog ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc,  Jednotnou informační bránu: http://www.jib.cz a oborovou bránu ART: http://art.jib.cz/.  Články lze dohledat prostřednictvím výběrové databáze ANL : http://www.jib.cz. Využít též můžete online databázi Historického ústavu AV ČR: http://biblio.hiu.cas.cz/ .

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.12.2013 10:18

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu