Archimedovské postupy, Archimedes

Text dotazu

Dobry den, rada bych se zeptala na některé archimedovské postupy? dekuji

Odpověď

Dobrý den,

Archimédés (asi 287 př.n.l. - 212 př.n.l.), matematik, fyzik, mechanik a astronom.
Fyzika: zabýval se jednoduchými stroji (mj. pákou, nakloněnou rovinou), objevil hydrostatický zákon , t.zv. Archimédův zákon, definoval kritérium podobnosti při usazování, t.zv. Archimédovo kritérium.
Teoretické poznatky ověřoval a realizoval v praxi : konstruoval mj. válečné vrhací stroje používané při obraně Syrakus proti Římanům za 2. punské války, sestrojil šroubový dopravník pro sypké n. kapalné materiály.
Matematika: zabýval se kuželosečkami, obsahem a obvodem kruhu atd.
Filozofie: pro ni mělo význam jeho zkoumání nekonečna (traktát o počtu písečných zrn, jež by vyplnila vesmír).
Archimédův zákon - zákon, podle kterého na těleso ponořené v kapalině (plynu) působí kromě tíhy opačně orientovaná síla (vztlak), která těleso nadlehčuje. Velikost této síly je rovna tíze kapaliny (plynu) stejného objemu, jaký má ponořené těleso. Je to základní zákon hydrostatiky. Na působení vztlakové síly se zakládá plování těles ve vodě n. vznášení se těles ve vzduchu (např. balonů, vzducholodí).
Archimédův šroub - označení pro typ šnekového dopravníku, kterým se dopravuje sypký nebo kapalný materiál pomocí šroubovice, otáčející se na hřídeli, obvykle v šikmé trubce nebo žlabu.
Archimédovo kritérum - kritérium podobnosti používané při popisu usazování, při němž jde o kombinaci těchto fyzikálních veličin: gravitačního zrychlení, charakteristického délkového rozměru, rozdílu hustot usazujících se částic a spojité fáze, viskozity tekutiny. Využívá se k výpočtu rychlosti usazování.

Podle: Ottova všeobecná encyklopedie. I : A-L. Praha : Ottovo nakl., 2003, s. 70.
Podrobnější definice viz: Technický naučný slovník. I : A-D. Praha : SNTL, 1981, s. 102-103.
O okolnostech jednotlivých objevů a jejich použití v praxi viz: Slovník antické kultury. Praha : Nakl. Svoboda, 1974, s. 66.
Archimedes : největší vědec starověku / Jindřich Bečvář, Ivan Štoll. -- 1. vyd.. -- Praha : Prometheus, 2005. -- 72 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm

Obor

Fyzika a příbuzné vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.01.2008 17:53

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu