archeologie

Text dotazu

archeologické nálezy na chebsku,pravěké osídlení chebska

Odpověď

Dobrý den, o archeologii pravěku, výzkumech a objevech existují knihy většinou v souvislosti se západními Čechy, na téma výzkumů konkrétně v Chebu dokumenty bohužel nejsou. Uvádíme Vám tedy záznamy knih o archeologii západních Čech, snad zde najdete i zmínky o Chebsku.

* Archeologické studijní materiály Archeologického ústavu ČSAV= Aufsätze zur Vorgeschichte des Westböhmischen Gebietes : die Freunde an Václav Čtrnáct zu seinem 80Jährigen Geburtstag. [Sv.] 2, Kapitoly k pravěku Západočeského kraje. Praha : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 1965. 131 s.

* BŘICHÁČEK, Pavel. Počátky osídlení západních Čech. 1. vyd.. Plzeň : Pedagogické  centrum, 2001. 27 s. ISBN 80-7020-087-1.

* CHYTRÁČEK, Miloslav; MELIČKA, Milan. Die Höhensiedlungen der Hallstatt- und Latènezeit in Westböhmen. Praha : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 303 s. ISBN 80-86124-47-9.

* Příspěvky k archeologii západních Čech. Praha : Československá společnost archeologická při ČSAV, 1990. 78 s.
- kniha ve fondu Vědecké knihovny Olomouc, sign. II 830.439, www.vkol.cz .


Knihy pojednávající přímo o Chebu pravěk zmiňují jen velmi stručně, většinou začínají cca 5.stoletím n.l.
Našli jsme jen následující zmínky:
"Jeho (Chebu) geograficky výhodnou sídlištní polohou v chráněné kotlině mezi Českým lesem, Smrčinami, Halštrovským pohořím a Krušnými horami potvrzují jak dochované stopy osídlení z mladší doby kamenné (asi 3000 př.n.l.), tak objev popelnicového pohřebiště z mladší doby bronzové (1100-750 př.n.l.) u Žírovic nedaleko Františkových Lázní. ... Z dnešního stavu poznání je zřejmé, že po sídelní vlně Keltů a Markomanů je archeologicky nejlépe doloženo období slovanského osídlení z 9.-11.stol.n.l. ..." (BOHÁČ, str.5) (BOHÁČ, Jaromír. Cheb. Vyd. 1.. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2008. 85 s., [76] s.obr. ISBN 978-80-7185-899-7.)

Pokud byste měla zájem i o archeologické výzkumy a historii pozdějšího období, tzn.od cca 5.stol-středověk, informace můžete nalézt v publikacích:
 
* ŠIMEK, Emanuel. Chebsko - dnešní nejzápadnější slovanské území v staré době. 1. vyd.. Brno : Masarykova univerzita, 1955. 388 s.
Historická monografie se zabývá dějinami Chebska od dob jeho osídlení kmenem Sedličanů někdy ve 4. nebo 5. století, německou okupací Chebska v první polovici 12. století, jeho kolonisací a germanisací, která byla provedena v době jednoho století, postupnými změnami státní příslušnosti Chebska ve 12.-14. století až do jeho opětného a konečného spojení s českým státem r. 1322. Své vývody, jimiž se namnoze odchyluje od starších historických prací, opírá autor o kritický rozbor pramenů, vyhodnocení archeologických památek a podrobný rozbor názvoslovný.

* ČTVERÁK, Vladimír et al. Encyklopedie hradišť v Čechách. 1. vyd.. Praha : Libri, 2003. 431 s. ISBN 80-7277-173-6.

* Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. [Díl] 4, Západní Čechy. 1. vyd.. Praha : Svoboda, 1985. 521 s. : fot., mp., [32] s. barev. fot., [4] s. barev. obr.

* Sborník Chebského muzea. Cheb : Chebské muzeum, [1993]-2006. --    sv. ISSN 1211-9210.

* Střepy, kosti, zdi... : nejnovější objevy středověké archeologie v západních Čechách (1992-1997) : průvodce výstavou 23.8.-6.9.1998 v Plzni. Autoři výstavy P. Braun ... [et al. ; průvodce sestavil R. Široký]. V Plzni : Západočeské muzeum, 1998. 30 s. ISBN 80-85125-99-4.

* HEJNA, Antonín. Slovanské hradiště v Chebu. 1. vyd.. Cheb : [s.n.], 1965. 36 s.
- ve fondu Regionálního muzea Kolín, www.muzeumkolin.cz .

* ŠIMEK, Emanuel. Chebsko - dnešní nejzápadnější slovanské území v staré době. 1. vyd.. Brno : Masarykova univerzita, 1955. 388, [4] s.
- pro čtenáře NK ČR výtisk pro prezenční studium dostupný na adrese http://katif.nkp.cz/ / Generální katalog II/ŠIKL - THUR/ ŠIMEK-ŠIMON(záložka č.30.


Články v českých novinách, jejichž záznamy naleznete v bázi ANL-Články v českých novinách, časopisech a sbornících na adrese http://sigma.nkp.cz/F/:
* Objevy archeologů. (jit). In: Chebsko. Sokolov. Roč. 9, č. 13 (19990331), s. [1]. ISSN 1211-0140.

* BLAŽEK, Jan. Mostečtí archeologové se věnují výzkumům od Chebu po Ústí : [Rozhovor s ředitelem Ústavu archeologické památkové péče Most]. In: Deník Mostecka. Roč. 5, č. 64 (19970317), s. 5. ISSN 1210-6291.

 
Pomoci by Vám mohly také časopisy týkající se archeologie konkrétně západních Čech či jen archeologie obecně. Není však v našich možnostech procházet tyto periodika, proto Vám bohužel nemůžeme zajistit relevanci k Chebsku.

* ... Treffen. Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen. Rahden/Westf. : Leidorf, [1992]-. --    sv. ISSN 1438-6631.

* Západočeský historický sborník. [Uspořádal Vladimír Bystrický ... et al.]. Vyd. 1.. Plzeň : Státní oblastní archiv, 1995-    . --     sv.

* Archeologické rozhledy : Informační orgán archeologických a příbuzných vědeckých ústavů v ČR. Praha : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 1949-. --    sv. ISSN 0323-1267.

Dostupnost knih v českých knihovnách zjistíte pomocí Souborného katalogu ČR (SKC), časopisů v Souborném katalogu periodik (SKC/P), vše na adrese http://sigma.nkp.cz/F/.


Obrátit se můžete také na Muzeum v Chebu, zda by Vám jeho pracovníci neposkytli informace -  http://www.muzeumcheb.cz, formulář pro dotazy na http://www.muzeumcheb.cz/Index/mail.html.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.10.2009 09:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu