Arabská pec

Text dotazu

Dobrý den, sháním jakékoliv informace (popisy, nákresy, ...) týkající se tradičního způsobu vypalování keramického zboží/majoliky/ v tzv. arabské nebo také španělské peci. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

 

Bohužel se nám v literatuře k arabské peci podařilo nalézt pouze kusé informace.

* "Běžné hrnčířské zboží se obvykle pálí volně, nechráněné před ohněm ani kouřem. Nádoby stavíme v peci do sloupců, přiklopené na sebe neglazovanými okraji (párované). V otevřeném ohni se s oblibou pálí i šamotová plastika, protože plameny a kouř dokáží vytvořit přirozenou patinu. K dokonalému vybarvení potřebují kouř a plameny také redukční glazury. Majolikové, fajánskové a některé další glazury však redukční ovzduší nesnášejí. Vypalují se proto v elektrických pecích, šamotových pouzdrech  nebo mufli (Mufle je schránka z ohnivzdorných cihel uvnitř pece, chránící keramiku před přímým účinkem ohně a plynů. )"

Zdroj: RADA, Pravoslav. Slabikář keramika. 1. vyd. Praha: Grada, 1997. 160, [28] s. ISBN 80-7169-419-3.

* "U nejstarších typů pecí se využívala hlavně pevná paliva a z nich nejdostupnější - dřevo. Nejjednodušší pece tvořilo v podstatě ohraničené ohniště. Postupně vznikalo ohniště se vzestupným plamenem. K dokonalosti přivedli tento typ pecí arabští hrnčíři. Pec, nejlépe s kruhovým průřezem, má topeniště umístěné v dolní části. Plamen prochází přes výrobky a odchází komínem nebo jen otvorem ve středu stropu. V tomto typu pecí bylo možno dosáhnout teploty okolo 1000 st. C." Zdroj: ŽÍLA, Karel. Průvodce keramika. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 120 s., [12] s. barev. obr. příl. ISBN 80-247-0920-1.

 

V rámci dotazu jsme hledali na internetu a prošli následující zdroje. Žádné informace k arabským či španělským pecím jsme nenašli v:

* CHAVARRIA, Joaquim. Velká kniha keramiky: průvodce historií, materiály, vybavením a technikami ručního vytváření, vytáčení, výroby forem, vypalování výrobků v pecích a glazování hrnčířských výrobků a jiných keramických předmětů. Vyd. 3. Praha: Knihcentrum, 1999. 192 s. ISBN 80-86054-92-6.

* TICHÝ, Oldřich. Tepelná technika pro keramiky. 1. vyd. Praha: Silikátová společnost České republiky, 2004. 211 s. ISBN 80-02-01570-3.

* POSPÍŠIL, Zdeněk aj. Jemná keramika: Úvod a základy technologie. 1. vyd. Praha: SNTL, 1981. 465 s.

* HERAINOVÁ, Marcela. Sušení a výpal. 1. vyd. Praha: Silikátový svaz, 2003. 56 s., [4] s. barev. obr. příl. Učební texty pro střední odborné školy. Technologie keramiky; část 6. ISBN 80-903113-7-7.

* PLACÁKOVÁ, Eta, POŠUSTOVÁ, Marcela a VONDRUŠKOVÁ, Alena. Keramika I: bez hrnčířského kruhu. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 48 s. Šikovné ruce. ISBN 80-247-0889-2.

* VALENTA, Ladislav. Keramická příručka. 2., V Silikátovém svazu 1., dopl. a upr. vyd. [Praha]: Silikátový svaz, 2007. 417 s. ISBN 978-80-86821-46-7.

* RADA, Pravoslav. Keramika. Praha: Aventinum, 2007. 216 s. Výtvarné techniky. ISBN 978-80-86858-45-6.

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.05.2014 09:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu