Antropometrický výzkum 1951

Text dotazu

Jaká byla podle antropometrického výzkumu, který se uskutečnil v roce 1951, na počátku 50. let průměrná hmotnost a výška českých mužů a žen?

Odpověď

Dobrý den,
pravděpodobně máte na mysli první celostátní antropometrický výzkum z roku 1951. Daný výzkum byl ovšem zaměřen na děti a mládež od 0 – 18 let věku. Nejednalo se tedy o výzkum dospělé populace.
Výsledky tohoto prvního celostátního měření (výška, váha aj.) byly uveřejněny v tabulce přiložené jako volně vložená příloha č. 22 do „Příručky pro lékaře dětských poraden a dětských oddělení zdravotních středisek“ (1954).
Jako srovnávací studie s dalším měřením v roce 1961 byla otištěna autory výzkumu v roce 1963 v článku:
„FETTER, V., J.SUCHÝ, M. PROKOPEC aj. ŠOBOVÁ. Vývojová akcelerace u mládeže podle antropologických výzkumů z let 1951 a 1961. Československá pediatrie. 1963, r. 18, č. 8, s. 673 – 677.“

Údaje z následujícího výzkumu z roku 1961 jsou dostupné v článku:

• FETTER, V., J. SUCHÝ a M. PROKOPEC. Nová antropologická norma vývoje mládeže v ČSSR. Časopis lékařů českých 1966, r. 105, č. 48 (2.12.), s. 1323 – 1324. 

Potřebná antropometrická data dospělých osob byste možná mohla/mohl nalézt též v následujících článcích a publikacích:
• KOPECKÝ, Miroslav, Kateřina KIKALOVÁ a Jiří CHARAMZA. Sekundární trend v tělesné výšce a hmotnosti dospělé populace v České republice. Časopis lékařů českých. 2016, 155, 357 -364. Část textu dostupná též z:
https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2016-7/sekularni-trend-v-telesne-vysce-a-hmotnosti-dospele-populace-v-ceske-republice-59856

• KOPECKÝ, Miroslav, Michaela HŘIVNOVÁ, Univerzita Palackého a Univerzita Palackého. Antropologický obraz populace moravských lokalit: psychosomatické studie, Svazek 2: Antropometrické a fyziologické charakteristiky dětí a dospívajících v olomouckém regionu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 8. ISBN 80-244-1151-2.

• CACEK, Jan a kol. Vybrané aspekty zdatnosti dospělé populace České republiky. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 128 s. ISBN 978-80-210-6852-0.

Obor

Lékařství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.04.2020 08:36

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu