Antropologický výzkum rodiny a rozvodů v ČR i ve světě.

Text dotazu

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda v ČR byl někdy proveden výzkum rodiny a rozvodů z antropologického hlediska a zda takový výzkum byl proveden ve světě.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

informace k antropologickému výzkumu s obecným zaměřením na rodinu a rozvodovost jsme bohužel v našich databázích nenalezli. Provedeny zde byly antropologické výzkumy zaměřené na rodiny určitých etnik (např. romské rodiny apod.). Uceleně na rodinu a rozvodovost v ČR výzkumy vznikly. Jedná se však převážně o výzkumy sociologické:

 

* Projekt Proměny české společnosti: http://www.promenyceskespolecnosti.cz/obsah_a_cile_vyzkumu.php

* Národní zpráva o rodině - Ministerstvo práce a sociálních věcí (2004): http://www.mpsv.cz/files/clanky/900/zprava_zkr.pdf

 

Srovnávací studie:

ŠŤASTNÁ, Anna. Neúplné rodiny v České republice a ve vybraných evropských zemích. 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2009. 131, 7 s. ISBN 978-80-7416-038-7.

 

Práce Sociologického ústavu:

* UDOVÁ, Radka. Otcovství po rozchodu rodičovského páru. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2008. 234 s. Sociologické disertace. ISBN 978-80-7330-136-1.

* http://www.tatanaplnyuvazek.cz/wp-content/uploads/2013/05/zaverecna-zprava-podoby-otcovstvi.pdf

* DUDOVÁ, Radka a HASTRMANOVÁ, Šárka. Otcové, matky a porozvodová péče o děti. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007. 129 s. Sociologické studie = Sociological studies; 07: 7. ISBN 978-80-7330-124-8.

 

článek:

* FUČÍK, P. Genderové aspekty rozvodovosti. Co může studium rozvodu nabídnout teoreticky zaměřené sociologii rodiny? (Czech). : Gender Aspects of Divorce: How the Study of Divorce Can Contribute to Theoretical Approaches to the Sociology of the Family. (English). Czech Sociological Review. 52, 4, 557, Aug. 2016. ISSN: 00380288.  (plný text dostupný prostřednictvím databáze EBSCO např. v NK ČR) U článku je velmi obsáhlý aparát použité a doporučené literaturu k tématu (zahraniční i české)

 

Dále práce jiných organizací:

* RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka, ed. a KUCHAŘOVÁ, Věra, ed. Rodina, partnerství a demografické stárnutí. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2008. 169 s. ISBN 978-80-86561-52-3.

* MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. 2., upr. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. 323 s. Studijní texty; sv. 38. ISBN 978-80-86429-87-8.

* TUTTEROVÁ, Jitka, HARL, Jan a VOŇKOVÁ, Jiřina. Stabilita rodiny. Praha: Pobočka Výzkumného ústavu sociálního rozvoje a práce Bratislava, 1990. 82 s. Výzkumné práce; Č. 115.

 

Práce Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí:

* http://www.vupsv.cz/index.php?p=family

 

Z pohledu kulturní a sociální antropologie se na problematiku příbuzenství a rodiny u nás zaměřuje PhDr. Jaroslav Skupnik, Ph.D:

* SKUPNIK, Jaroslav. Antropologie příbuzenství: příbuzenství, manželství a rodina v kulturněantropologické perspektivě. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. 402 s. Studijní texty; sv. 47. ISBN 978-80-7419-019-3.

 Dále například Mgr. Lenka Budilová - Jakoubková: http://www.antropologie.org/cs/lenka-jakoubkova-budilova

 

Naše článkové databáze jsou obsahově omezené na vybrané články z určitých časopisů. Je tedy možné, že výsledky určitého výzkumu zmiňovaného zaměření mohly být publikovány v některém z antropologických časopisů v ČR:

http://www.antropoweb.cz/cs/antropologicke-casopisy-v-ceske-republice-a-na-slovensku

Určitě  doporučujeme prostudovat i tyto zdroje.

 

Další literatura k tématu rozvodů v ČR:

* ŠMÍD, Ondřej a kol. Rozvod manželství. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013. 336 s. Teoretik. ISBN 978-80-87576-66-3.

* JANSKÝ, Petr, PERTOLD, Filip a ŠATAVA, Jiří. Rozvody a příjmy žen v České republice: první zjištění v České republice na základě individuálních dat. [Praha]: Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., 2016. 20 stran. Studie; 9/2016. ISBN 978-80-7344-380-1.

 

články:

* KOCOVÁ, Markéta, KUSOVSKÁ, Marie a ŠÍDLO, Luděk. Rozvodovost po česku = Divorce Rate: Czech Style. Geografické rozhledy, 2014/2015, 24(5), s. 20-21. ISSN 1210-3004.

* VOHLÍDALOVÁ, Marta. Rozpady kohabitací, rozvody manželství: jiné a/nebo stejné sociální fenomény?. Gender - rovné příležitosti - výzkum, 2011, 12(2), s. 3-15. ISSN 1213-0028. Dostupné také z: http://www.genderonline.cz/en/issue/30-volume-12-number-2-2011.

* VOHLÍDALOVÁ, Marta. Kdo podává žádost o rozvod a jaké jsou příčiny rozpadu partnerských vztahů?. Gender - rovné příležitosti - výzkum, 2010, 11(2), s. 48-56. ISSN 1213-0028. Dostupné také z: http://www.genderonline.cz/en/issue/14-volume-11-number-2-2010.

* KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ, Michaela a SLEPIČKOVÁ, Lenka. Složené rodiny a perspektiva dětských aktérů: nové tématické a metodologické přístupy ve výzkumu rodin po rozvodu. Sociální studia, 2009, 6(4), s. 73-90. ISSN 1214-813X. Dostupné také z: http://socstudia.fss.muni.cz/?q=content/reprodukce-nebo-intimita.

* FUČÍK, Petr. Rozvod a změny sňatkových reprodukčních strategií. Data a výzkum, 2008, 2(2), s. 91-107. ISSN 1802-8152. Dostupné také z: http://dav.soc.cas.cz/issue/7-data-a-vyzkum-2-2008/38.

* VOHLÍDALOVÁ, Marta. Rozvod z té lepší stránky. Gender - rovné příležitosti - výzkum, 2008, 9(1), s. 65-67. ISSN 1213-0028. Dostupné také z: http://www.genderonline.cz/en/issue/9-volume-9-number-1-2008.

* DUDOVÁ, Radka. Genderové aspekty rozchodu manželství. Gender - rovné příležitosti - výzkum, 2004, 5(4), s. 9-10. ISSN 1213-0028. Dostupné také z: http://www.genderonline.cz/en/issue/28-volume-5-number-4-2004.

* RADIMSKÁ, Radka. Rozvedené a svobodné matky v České republice. Gender - rovné příležitosti - výzkum, 2003, 4(1/2), s. 11-14. ISSN 1213-0028. Dostupné také z: http://www.genderonline.cz/en/issue/24-volume-4-number-1-2-2003/198.

 

Ze zahraničních studí je možné dohledat pouze ty, které byly  publikovány v knižní podobě či jako články dostupné přes licencované databáze. Tyto dokumenty tedy můžete vyhledat prostřednictvím katalogu WorldCat: http://www.worldcat.org/. Využít můžete také vyhledávač Google Books: http://books.google.cz/. K dohledání zahraničních článků k tématu můžete užít online licencované databáze knihoven (v Národní knihovně ČR jsou dostupné databáze viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104 ). Volně dostupné jsou článkové databáze portálu JIB (http://www.jib.cz - zahraniční články, zahraniční články - licencované) a databáze Google Scholar ( http://scholar.google.cz/) .

 

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.10.2017 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu