Antropogenní znečištění Labských sedimentů

Text dotazu

Hezký den, chtěla bych se zeptat jaká literatura by se mi hodila k bakalářské práci na téma Antropogenní znečištění Labských sedimentů? Práce by měla být zaměřena na výskyt těžkých kovů v okolí Poděbrad. Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

dokumenty k vysokoškolské práci by si měl student najít sám, neboť touto rešerší dokazuje svoji schopnost práce s informačními zdroji. Níže tak uvádíme seznam zdrojů, které můžete pro vyhledávání využít a ukázku některých vyhledaných titulů. Nejedná se o celkový soupis, neboť to by se již jednalo o placenou službu rešerše.

Primárně Vám doporučujeme pro hledání knih využívat katalogy volně dostupné na adrese https://aleph.nkp.cz/F, jedná se především o Souborný katalog ČR (báze SKC), katalog Národní knihovny ČR (báze NKC) či Českou národní bibliografii (báze ČNB). Dále by pro Vás mohl být vhodný i portál Knihovny.cz (https://www.knihovny.cz). 

Přímo k tématu antropogenní znečištění labských sedimentů se nám v Souborném katalogu ČR podařilo najít 2 dokumenty:

* FURRER, Rüdiger. Antropogenní a geogenní znečištění sedimentů v povodí Labe těžkými kovy [kartografický dokument]. Magdeburg: Mezinárodní komise pro ochranu Labe, [1998]. 1 mapa.

* RUDŠ, Miroslav, VALENTA, Petr a NOL, Ondřej. Effect of polluted sediments settled in flood plains on environment and ground water. 1st ed. Prague: T.G. Masaryk Water Research Institute, 2008. 81 s., [49] s. obr. příl. Research publications, issue 200. ISBN 978-80-85900-87-3. 

Dále uvádíme příklady vyhledaných dokumentů obecně k tématu znečištění Labe, toku Labe apod.:

* VESELÝ, Josef a SIROTEK, Zdeněk. Kontaminace říčních sedimentů v povodí Labe toxickými stopovými prvky. 1. vyd. Praha: Český geologický ústav, 1991. 23 listy, 10 listů obr.

* VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ. Tabulky hodnot fyzikálních, chemických a biologických ukazatelů Mezinárodního programu měření MKOL 2000. Magdeburg: Mezinárodní komise pro ochranu Labe, 2001. 49, T-1 - T-101 s.

* Vybrané výsledky projektu Labe IV 2003-2006: hydrologická tematika se zaměřením na retenci vody v povodí: Praha 6. února 2007. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, 2007. 100 s. ISBN 978-80-02-01947-3.

* SOLDÁN, Přemysl. Ekotoxicita možných znečišťujících látek v povodí řeky Labe. Vyd. 1. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka v Praze, 2006. 27 s. ISBN 80-85900-65-3.

* FUKSA, Josef K. Biomonitoring českého Labe: výsledky z let 1993-1996-1999. Vyd. 1. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, 2002. 103 s. Výzkum pro praxi, seš. 46. ISBN 80-85900-44-0.

* NESMĚRÁK, Ivan, ed., NOVICKÝ, Oldřich, ed. a BLAŽKOVÁ, Šárka, ed. Projekt Labe II. Vyd. 1. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský Tomáše Garrigua Masaryka, 1998. 52 s. ISBN 80-85900-25-4.

* NESMĚRÁK, Ivan a kol. Projekt Labe: výsledky a přínosy. Vyd. 1. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, 1995. 40 s., [4] s. barev. obr. příl. ISBN 80-85900-06-8.

Užitečná by pro Vás mohla být také báze ANL – články v českých novinách, časopisech a sbornících (https://aleph.nkp.cz/F/), kde můžete dohledat české články vydané od r. 1991, příkladem uvádíme:

* VERNER, S. Vývoj specifického znečištění Labe v letech 1990 - 2000. Vodní hospodářství, 2000, 50(11), s. 257-260. ISSN 1211-0760.

* BOROVEC, Zdeněk a MRÁZ, Ladislav. Sediments as pollution indicators for heavy metals in the Labe River. In: 12th Conference on Clay Mineralogy and Petrology - Book of Abstracts, 1992, s. 11.

* LANGHAMMER, Jakub. Trends of water quality of the Elbe River. Acta Universitatis Carolinae. Geographica, 2000, 35(1), s. 127-128. ISSN 0300-5402. 

K tématu jsou dispozici také některé webové stránky, zde je však třeba dbát na jejich důvěryhodnost:

https://geografie.cz/media/pdf/geo_1995100040268.pdf 

https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4758

http://www.pla.cz/planet/public/dokumenty/VH_bilance/2010/VHB_Jakost_POV_2010.pdf

Jelikož je Váš dotaz poměrně úzce oborově zaměřen, kromě několika málo dokumentů, které se tématu přímo týkají, budou využité dokumenty spíše pokrývat obecné téma tohoto problému. Pro konkrétní data či závěry by bylo pravděpodobně nejlepší obrátit se přímo na instituce typu Výzkumný ústav vodohospodářský (http://www.vuv.cz/), Ministerstvo životního prostředí ČR (http://www.mzp.cz/), Povodí Labe (http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1). 

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.12.2014 15:36

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu