Antonín Pudlač – základní biografické informace

Text dotazu

Dobrý den,
ve 20. letech minulého století působil na Ministerstvu pro správu Slovenska v Bratislavě český vysoký úředník Antonín Pudlač (nar. 1887). Jsou k dispozici bližší údaje o jeho životě?
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

ucelené biografické heslo jsem k dané osobě v nám dostupných zdrojích nenalezli. Z dobových novin a digitalizovaných archivních materiálů jsme poskládali alespoň střípky z jeho života. Nemůžeme bohužel jednoznačně zaručit, že všechny níže uvedené informace se vztahují k jedné a též osobě. Jelikož je ovšem příjmení Pudlač poměrně vzácné, je to, jak doufáme, pravděpodobné.

 

JUDr. Antonín Pudlač se narodil v Praze dne 5. 1. 1887 jako syn krejčího Konráda Pudlače a jeho ženy Alžběty (rozené Linek).

V roce 1884 bydleli jeho rodiče na Karlově náměstí, později se přestěhovali do Týnské ulice. (zdroj: adresáře města Prahy) Měl ještě dva starší bratry Josefa a Rudolfa, kteří ovšem oba zemřeli v červnu roku 1888. Jeho otec krejčí Konrád zemřel o sedm let později (tedy v Antonínově osmi letech) v roce 1895 v zařízení pro duševně choré.

Viz zápis: http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=D584B23992FC11E2870440618600A675&scan=1#scan1    

 

I přes pravděpodobně nelehké dětství se ovšem podařilo Antonímu Podlačovi vystudovat Akademické gymnázium v Praze a složit zkoušky na Právnickou fakultu Karlovy univerzity, kde v roce 1912 ukončil svá studia rigorózní zkouškou.

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 3, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity III., strana 1194 : http://is.cuni.cz/webapps/archiv/public/book/bo/1569619878951260/198/?lang=cs  

 

V následujících letech získal místo jako místodržitelský koncipista:

 

1916 - místodržitelským koncipistou:  Politický kalendář občanský a adresář zemí koruny České na rok. V Praze: Nákladem vydavatelstva Politického kalendáře občanského a adresáře zemí koruny České, 1916. č. 1. s. 244. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:d3b19f20-2ffe-11e5-8b04-5ef3fc9bb22f

1917 - místodržitelským koncipistou: Politický kalendář občanský a adresář zemí koruny České na rok. V Praze: Nákladem vydavatelstva Politického kalendáře občanského a adresáře zemí koruny České, 1917. č. 1. s. 214. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:8131eb50-2ffa-11e5-b57a-005056825209

1918 - místodržitelským koncipistou: Politický kalendář občanský a adresář zemí koruny České na rok. V Praze: Nákladem vydavatelstva Politického kalendáře občanského a adresáře zemí koruny České, 1918. č. 1. s. 192. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:ac29cf80-2fdc-11e5-b57a-005056825209  

 

Tuto činnost pravděpodobně vykonával ve východních Čechách, nejspíše v Chocni, neboť s tímto městem je spojován v oznámení o jeho sňatku v roce 1919 se slečnou Lid. Schejbalovou. Svatba se konala dne 27. dubna na Slovensku.

 zdroj: Východ. 1919, roč. 2, č. 35 (3.5.), s. 7: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5604104  

 

Jeho následný kariérní postup byl následující:

V roce 1920 je v tisku uváděno jeho jmenování státním tajemníkem v Bratislavě: Pressburger Zeitung. z 20.09.1920, s. 3: http://digitalna.kniznica.info/s/B6KJYCVtSr     

 

1925 sepsal spisek k volbám na Slovensku:

* PUDLAČ, Antonín 1581 Voľby do Národného shromaždenia 1925. Pre potrebu voličov na Slovensku napísal dr. Ant. Pudlac. Bratislava. Nákladom vlastným, typ. Slovenská kníhtlač. 1925. 8° VII, 37 s.

 

A byl jmenován odborovým rádcem: Slovenský národ : neodvislý autonomistický denník z 08.05.1925, s. 5: http://digitalna.kniznica.info/s/znKa2ClYii     

 

Rozruch ve slovenském tisku vyvolalo jeho jmenování členem meziministerské komise pro vystěhovalství a kolonizaci za Slovensko v roce 1929: Slovák z 23.01.1929, s. 7: http://digitalna.kniznica.info/s/f96MIW0yHc

V témže roce byl též jmenován vrchním radou kraj. úřadu - za obor sociální péče: ŘÍHA, Jiří. Zdravotnická ročenka československá. Praha: Piras, 1929. č. 1. s. 15. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:43c2b7b0-c4a2-11e7-80e7-5ef3fc9bb22f

Tuto činnost vykonával nejméně do roku 1936:

1931 - vrchní rádca kraj. úradu: http://digitalna.kniznica.info/s/jZ0LCRTl0Q

1931 - ŘÍHA, Jiří. Zdravotnická ročenka československá. Praha: Piras, 1931. č. 1. s. 69. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:36956200-c573-11e7-9c14-005056827e51

1933 - ŘÍHA, Jiří. Zdravotnická ročenka československá. Praha: Piras, 1933. č. 1. s. 79. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:1fa9e220-ca49-11e7-9c14-005056827e51

1935- ŘÍHA, Jiří. Zdravotnická ročenka československá. Praha: Piras, 1935. č. 1. s. 86. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:4a3c6be0-c4e8-11e7-b059-5ef3fc9ae867

1936, 1937 - vrchní rada pol. správy 9. oddělení zemského úřadu - sociálnej pečlivosti: http://digitalna.kniznica.info/s/E65q25Up3s;  http://digitalna.kniznica.info/s/imjWMjSFX8

1936 - ŘÍHA, Jiří. Zdravotnická ročenka československá. Praha: Piras, 1936. č. 1. s. 72. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:5be8ae30-c4c0-11e7-80e7-5ef3fc9bb22f    

 

Další jeho činnost není v nám dostupných zdrojích uváděna. Jeho jméno se ovšem objevuje v souvislosti s protektorátem mezi osobami, jež byly vyznamenány II. stupněm Čestného štítu protektorátu Čechy a Morava:  https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120344691  

 

"II. stupně PUDLAČ, Antonín (Dr.) 5.1.1887 vládní rada -  Praha  - 9/1944 či později"

 

Po skončení 2. světové války se nám již bohužel nepodařilo další osud Antonína Pudlače zrekonstruovat.

Jediná a poslední poznámka k jeho životu po roce 1945 byla otištěna v Pravdě roku 1978, kde si můžete přečíst následující:

 

"Rozloučení se zesnulými zítra na ústředním hřbitově v Plzni - kremace: (...) 15.00 JUDr. Antonín Pudlač (91), Volduchy".

zdroj:  Pravda. Plzeň: Tiskařské a nakladatelské družstvo Pravda, 1978. č. 247. s. 3. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:5eb1c8b0-1e4f-11e9-b427-005056827e51   

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.08.2020 19:20

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu