Anaxareté, Anaxartin trest

Text dotazu

Dobrý den, prosím o pomoc při výkladu významu u spojení "Anaxartin trest". Předpokládám, že bude pocházet z mytologie, pravděpodobně řecké, ale další
informace se mi nedaří dohledat. Výraz se vyskytuje v sjednom ze sonetů Lope
de Vegy, v předposledním trojverší:
Vy jste tak krutá, jak to mohu snést?
A co by vaše křehké tělo řeklo,
kdyby je stihl Anaxartin trest?

Odpověď

Dobrý den, stručné informace k Anaxareté a jejímu osudu uvádí Ottův slovník naučný (dostupný také v rámci placené databáze Encyklopedie COTO.JE -
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3#cotoje):  

"Anaxareté byla dle pověsti sličná, však hrdopyšná dívka na ostrově Kypru, k níž mladík jakýsi, jménem Ifis, vášnivou pojal lásku. Byv zamítnut oběsil se v zoufalosti své na dveřích jejího příbytku. Když pak mrtvola nešťastného milence právě před domem hrdé krásky nesena ke hrobu, tu ona smějíc se vyhlížela z okna. I proměnila ji bohyně lásky Afrodité trestajíc pych její v sochu kamennou, jež postavena pak ve chrámu bohyně za výstražný příklad jiným."
Podrobněji se o Anaxareté zmiňují zahraniční zdroje, např.:

Anaxarete byla urozená dívka ze starobylého rodu Teucerů, do které se zamiloval Iphis, mladý muž nízkého původu. Iphis se snažil přemoci svůj cit, ale když zjistil, že to nedokáže, rozhodl se, že se pokusí získat Anaxaretinu lásku. Svá vyznání zapisoval na destičky, často zavěšoval nad její dveře girlandy, vrhal se na její práh a proklínal závory a mříže, které mu bránily. Anaxarete však byla tvrdá jako kámen a nedala se jeho láskou obměkčit. Vysmívala se Iphisovi, zraňovala ho krutými slovy a nedávala mu sebemenší naději. Iphis už nedokázal snést trápení z nenaplněné lásky a oběsil se na sloupu u vrat, na který tak často zavěšoval pro dívku girlandy. Pohřební průvod mladíka pak Anaxarete sledovala z okna s takovou lhostejností, že ji Afrodita proměnila v kamennou sochu.

Příběh o Iphisovi a Anaxareté také vyprávěl bůh Vertumnus (v římské mytologii bůh změny, ročních období, růstu rostlin, zahrad a ovocných rostlin) své vyvolené Pomoně, bohyni zahrad a ovocných stromů, aby ji přemluvil ke sňatku s ním. Pomona posléze se sňatkem souhlasila. 

Použité zdroje:
http://www.chlt.org/sandbox/perseus/harper/page.716.a.php
http://www.bartleby.com/181/101.html
http://www.greece.org/cyprus/Iphis.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Anaxarete
http://www.websters-dictionary-online.org/OS/An/Anaxarete.html
http://www.mythindex.com/greek-mythology/A/Anaxarete.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vertumnus

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.09.2009 16:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu