Analýza úvěrového portfolia

Text dotazu

Dobrý den, pro účely bakalářské práce hledám vhodné informační zdroje, které by mi pomohly rozpracovat téma analýzy úvěrového portfolia banky nebo obecněji finanční instituce. Děkuji za případné nasměrování.

Odpověď

Níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu jak z fondu CIKS VŠE, tak také z internetu. Velká část z nich má volně přístupné plné texty. Doporučuji Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu. 

Při hledání Vašeho tématu, jak na volném webu, tak např. i v rámci Souborného katalogu VŠE (http://library.vse.cz) doporučuji použít např. následující termíny

analýza

úvěrová analýza

úvěrové portfolio

úvěrové riziko

řízení

úvěr

 

Příklady tištěných publikací ve fondu CIKS VŠE

Dvořák, Petr. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. 2. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2001. 471 s. ISBN 80-7201-310-6.

Kašparovská, Vlasta a kol. Řízení obchodních bank: vybrané kapitoly. Vyd. 1. Praha: Beck, 2006. xix, 339 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 80-7179-381-7.

Peeraer, Marcus. Úvěrové obchody. [D.] II. Praha: Bankovní institut, 1996. iii, 164 s.

Polidar, Vojtěch. Management úvěrových obchodů bank. 2. uprav. vyd. Praha: Economia, 1992. 264 s. ISBN 80-85378-04-3.

Polidar, Vojtěch. Úvěrové obchody. [D.] I. Praha: Bankovní institut, 1996. iii, 177 s.

Price Waterhouse. Zásady řízení úvěrů. Praha: Management Press, 1999. 110 s. ISBN 80-85943-91-3.

Půlpánová, Stanislava. Komerční bankovnictví v České republice. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2007. 338 s. ISBN 978-80-245-1180-1.

Sekerka, Bohuslav. Řízení bankovních rizik. Praha: Profess, 1998. iv, 203 s. Banky a bankovní produkty. ISBN 80-85235-56-0.

Úvod do řízení úvěrového rizika. Praha: Management Press, 1994. 315 s. ISBN 80-85603-49-7.

 

Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)

Čedíková, Gabriela. Řízení úvěrového rizika v českých bankách. Praha, 2012. Vedoucí práce Stanislava Půlpánová.

Kadlčková, Šárka. Posuzovací úvěrová analýza jako nástroj snižování úvěrového rizika. Praha, 2012. Vedoucí práce Naďa Blahová.

Kupsová, Gabriela. Analýza úvěrového portfolia vybraných českých bank. Praha, 2011. Vedoucí práce Petr Dvořák.

Řehořová, Magdaléna. Analýza vývoje kvality úvěrového portfolia vybraných bank. Praha, 2012. Vedoucí práce Petr Dvořák.

Talašová, Monika. Analýza vývoje kvality úvěrového portfolia Českých bank. Praha, 2012. Vedoucí práce Petr Dvořák.

 

Příklady volně dostupných online zdrojů

Bankovní úvěrové analýzy

http://is.vsfs.cz/el/6410/zima2009/B_BUA/um/1086224/2._rizeni_uveroveho_rizika_v_bance._ppt.txt

Metody řízení úvěrového rizika v komerčních bankách

http://is.muni.cz/th/136727/esf_m/Peter_Halicky_DP.pdf

Nové indikátory hodnocení bank

http://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/konference/cs/rmfr/prispevky/dokumenty/Novotny.Josef_2.pdf

Regulatorní a modelový přístup k úvěrovému riziku v bance

http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2002/cl_02_020321b.html

Rizika koncentrace úvěrových portfolií bank v ČR

http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2010/cl_10_100820.html

Řízení úvěrových rizik v praxi: Odborný seminář pro novináře

http://www.csas.cz/static_internet/cs/Komunikace/Tiskove_centrum/Prezentace_novinari/Prilohy/100423_Credit_risk.pdf

Úvěrová rizika bank a možnosti jejich řízení

http://is.muni.cz/th/76547/esf_m/

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

04.02.2014 10:30

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu