Analýza současných produktů Troja

Text dotazu

Dobrý den, v rámci skupinového projektu na Vysoké škole obchodní v Praze jsme dostali za úkol vytvořit analýzu současných produktů Městské části Praha 7 Troja. Projekt se týká současných produktů v rámci cestovního ruchu a zaměřuje se na marketingový a produktový mix. Byli by jsme vděční za jakékoliv informace jak internetové zdroje tak odkazy na odborné publikaci popř.statistiky. Děkujeme.

Odpověď

Dobrý den, 

co se týká marketingového a produktového mixu, zajímavé by pro Vás mohly být některé z publikací, které se těmto tématům věnují:

* FORET, Miroslav. Marketing pro začátečníky. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2010. 152 s. Praxe manažera. ISBN 978-80-251-3234-0.

* PATÍKOVÁ, Petra. Analýza využití marketingových metod při řízení vybraného města [rukopis]. 2006. 92 l.

Pozn. Diplomová práce (Ing.)--Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006. Plný text dostupný na adrese http://is.muni.cz/th/62903/esf_m/. 

* KOTLER, Philip. a TRIAS DE BES, Fernando. Lateral marketing: new techniques for finding breakthrough ideas. Hoboken, NJ: Wiley, ©2003. xvi, 206 s.ISBN 0-471-45516-4.

* KOTLER, Philip. Marketing. Praha: Grada, 2003. 855 s. ISBN 80-247-0513-3.

* HADRABA, Jaroslav. Marketing: produktový mix - tvorba inovací produktů. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004. 215 s. Vysokoškolské učebnice.ISBN 80-86473-89-9.

Pro získání informací o Praze 7 - Troja, které by se Vám mohly hodit k vaší práci, můžete využít publikace týkající se Prahy 7 nebo přímo webové stránky, které by měly být nejaktuálnější co se obsahu týče:

Naše Praha7.cz: měsíčník pro čtenáře z Prahy 7. Praha: Strategic Consulting, 2012- .

* POLÁK, Milan a kol. Praha 7 známá neznámá. Vyd. 1. Praha: Milpo media, 2012. 207 s. Knihy o Praze; sv. 54. ISBN 978-80-87040-25-6.

* BERAN, Lukáš a KRAJČI, Petr, ed. Slavné stavby Prahy 7. 1. vyd. v jazyce českém. Praha: Foibos Books, 2011. 270 s. Slavné stavby. ISBN 978-80-87073-38-4.

* TOMAN, Prokop, ed. Pražská čtvrť Troja. Vyd. 1. Praha - Troja: Nadace Quido Schwanka - Troja, město v zeleni, 2010. 357 s. ISBN 978-80-254-7167-8.

http://www.praha7.cz/ - oficiální stránky Prahy 7

http://www.mctroja.cz/ - oficiální stránky Prahy 7 - Troji

Všechny tyto tituly dohledáte v Souborném katalogu ČR (báze SKC, adresa: http://aleph.nkp.cz/F/), u záznamů jsou také informace o dostupnosti v českých knihovnách; v katalogu můžete také dohledat další publikace vhodné k zadané školní práci.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

28.03.2014 09:58

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu