Analýza skryté reklamy a její vliv na spotřebitele

Text dotazu

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda byste mi byli ochotní poradit s literaturou na téma "Analýza skryté reklamy a její vliv na spotřebitele
", předem děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

problematika reklamy byla zpracována ze všech úhlů pohledu  ve větším množství knih. Téma práce, kterou máte zpracovat, může ale být obsaženo třeba jen v jedné kapitole nebo dokonce odstavci v knize pojednávající o reklamě. My vycházíme při hledání literatury většinou z klíčových slov (předmětových hesel) obsažených v elektronickém katalogu NK ČR (báze NKC na www.nkp.cz) , není pro nás možné všemi knihami listovat. Analyzovat informace už je pak na vás.

Skrytou reklamou je dle zákona o regulaci reklamy taková reklama, u které je obtížné rozlišit, že se jedná o reklamu, protože není jako reklama označena. Skrytá reklama je tedy sdělení s reklamním cílem, které se však jako reklama na první pohled nechová.

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání definuje skrytou reklamu jako slovní či obrazovou prezentaci zboží, služeb,..., uvedená provozovatelem vysílání v pořadu, který nemá charakter reklamy a teleshoppingu, pokud tato prezentace záměrně sleduje reklamní cíl a může veřejnost klamat o povaze této prezentace; taková prezentace je považována za záměrnou zejména tehdy, když k ní dojde za úplatu nebo jinou protihodnotu...

Obchodní zákoník skrytou reklamu řadí mezi příklady nekalé soutěže. „Nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Nekalá soutěž se zakazuje. Zveřejnit reklamu zadarmo jen díky kamarádství s redaktorem je neetické vůči konkurentům.

Nově je skrytá reklama také nekalou obchodní praktikou.

Čerpáno z volně přístupné diplomové práce http://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/24101/alkov%C3%A1_2013_bp.pdf?sequence=1.

 

Skrytá reklama je definována jako slovní nebo obrazová prezentace zboží, služeb,...pokud tato prezentace záměrně sleduje reklamní účel a je způsobilá uvést veřejnost v omyl.

Nebezpečí z ní vyplývající tkví zejména v tom, že spotřebitel má jiný přístup к reklamě jako takové a jiný k publicistice.

Jinou důvěryhodnost projevuje k reklamním spotům a jinou pak článkům týkajících se řešení konkrétních problémů a úskalí běžného života.

A v případě záměny reklamního textu s publicistickým může dojít к vyvolání mylného pocitu věrohodnosti. Obě tyto formy reklamy mají tedy společné, že adresát reklamu přijímá nevědomky -  buď neví, že jde o reklamu (skrytá reklama), nebo si vůbec neuvědomuje, že dostává informaci v podobě reklamního sdělení (podprahová reklama).

Samostatnou kapitolou zakázané reklamy je reklama nevyžádaná. Zákaz je ovšem omezen pouze na situaci, kdy reklama vede k výdajům adresáta nebo pokud adresáta obtěžuje.

Čerpáno z: MATUSIKOVA, Lucja. Percepce spotřebitelských práv ve světle obchodní strategie. Karviná: Slezská univerzita, 2008.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:980e1370-20bb-11e4-8413-5ef3fc9ae867

 

...reklama skrytá. Takovou se rozumí reklama, u níž je obtížné rozlišit, že se jedná o reklamu, zejména proto, že není jako reklama označena.

Takovouto reklamu, kterou nazýváme jako redakční reklama, je to reklama zpracována jako novinářská zpráva či rozhovor a je zařazena do neinzertní části publikace nebo vysílání a neoznačená jako reklama.

Zdroj: ROZEHNAL. Aleš. Mediální právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:a66c6ec0-1623-11e7-8a18-5ef3fc9ae867

 

Další zdroje:

TELLIS, Gerard. Reklama a podpora prodeje. Praha: Grada, 2000.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:e5f116a0-c5ae-11e2-ada5-005056825209

 

Mimořádně dnes rozšířeným jevem je reklama skrytá. Příkladem takové reklamy je například účast politických špiček na sportovních utkáních ve značkovém oblečení nebo jejich jasné upřednostňování určitých výrobků. Skrytá reklama jednoznačně klame spotřebitele, protože rozdíl mezi mírou věrohodnosti, jakou běžný spotřebitel přisuzuje redakčnímu článku a reklamě, je ohromný.

HOROVÁ, Olga. Ochrana spotřebitele po vstupu do Evropské unie. Praha: Oeconomica, 2006.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:9e37d010-ec43-11e5-ae80-001018b5eb5c

 

VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. Praha: Grada, 2007.

VYSEKALOVÁ, Jitka, MIKEŠ, Jiří. Reklama. Jak dělat reklamu. Praha: Grada Publishing, 2010.

Informace o reklamě. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007.

JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. Prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno: Computer Press, 2010.

KUBÁLKOVÁ, Petra, ČÁSLAVSKÁ WENNERHOLM, Tereza. Gender, média a reklama. Možnosti (samo)regulace genderových stereotypů v médiích a reklamě. Praha: Otevřená společnost, 2009.

SEDLÁČEK, Ondřej. Reklama. Triky, které vás dostanou. Praha: Vinland, 2009.

KOMÁRKOVÁ, Olga. Genderové stereotypy v reklamních textech. Praha: Univerzita Karlova, 2006.

CHROMÝ, Jan. Marketing a média v hotelnictví a cestovním ruchu. Praha: Verbum, 2010.

JIRÁK, Jan, KOPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha: Portál, 2009.

CLOW, Kenneth E., BAACK, Donald. Reklama, propagace a marketingová komunikace. Brno: Computer Press, 2008.

POPELKA, Jan, SYNEK, Václav. Úvod do statistické analýzy dat. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2009.

STOLIČNÝ, Peter. Reklama a Public Relations v mediální praxi. Praha: Vysoká škola hotelová, 2008.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.10.2017 00:18

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu