Analýza skryté reklamy a její vliv na spotřebitele

Text dotazu

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda byste mi byli ochotní poradit s literaturou na téma "Analýza skryté reklamy a její vliv na spotřebitele
", předem děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

Níže přikládáme několik zajímavých zdrojů, které by mohly být užitečným výchozím bodem pro další studium. Všechny obsahují mimo jiné přehled použité literatury, která vás může nasměrovat dále. Pokud byste měl zájem o podrobnější soupis, doporučujeme využít možnost nechat si v naší knihovně vypracovat bibliografickou rešerši (což je ovšem služba placená, cena je 1 Kč za záznam). Také vám případně rádi poradíme, kde a jak další zdroje hledat.

Rádi bychom se touto cestou také omluvili za zpožděnou odpověď, způsobenou krátkým výpadkem zasílání upozornění z portálu PSK. Doufáme, že toto zpoždění vám nezpůsobilo žádné zásadní komplikace.

Použité zdroje

Knihy:

HESKOVÁ, Marie a ŠTARCHOŇ, Peter. Marketingová komunikace a moderní trendy v marketingu. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2009. 180 s. ISBN 978-80-245-1520-5.

KALISTA, Martin. Product placement a jeho vliv při umístění v audiovizuálních pořadech. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2011. 69 s. Monografie. ISBN 978-80-7418-111-5,

NOVAKOVÁ, Eva a JANDOVÁ, Venuška. Reklama a její regulace: praktická příručka. Praha: Linde, 2006. 245 s. ISBN 80-7201-601-6.

Kvalifikační práce:

TRUSÍKOVÁ, Hana. Skrytá reklama v ČR [online]. Brno, 2008 [cit. 2017-10-26]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Ing. Eva Tomášková, Ph.D. Dostupné z: http://theses.cz/id/qs4r1b/

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

Olomouc

Knihovna

Vědecká knihovna v Olomouci

Datum zadání dotazu

25.10.2017 00:13

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu