Analýza rozpočtu

Text dotazu

Dobrý den, nedaří se mi najít žádné informace co je přesně analýza rozpočtu v účetnictví, jak se provádí. Konkrétněji bych potřebovala sehnat informace ohledně analýzy rozpočtu obce, či města.
Moc Vám děkuji za pomoc.

Odpověď

Dobrý den,

k Vašemu dotazu uvádíme:
 
knihy

Češková, Magdalena a Kinšt, Jan. Rozpočtová skladba v roce 2011. 4. rozš. vyd. Olomouc: ANAG, 2011. 277 s. Účetnictví. ISBN 978-80-7263-638-9.
Sig. SVK PK: 31B42555; MDT 336.1/.5 – volný výběr

Tomancová, Jaroslava, Obrovský, Jan a Brtoun, Antonín. Veřejná správa a finance. Vyd. 1. [Boskovice]: Albert, 2009. 164 s. ISBN 978-80-7326-162-7. (zejm. kap. 9. Rozpočet obce, s. 117-146)
Sig. SVK PK: 31B35169; MDT 336.1/.5 – volný výběr

Nováková, Štěpánka. Reforma účetnictví ve vybraných účetních jednotkách. II. díl, Účetnictví organizačních složek státu a obcí. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2011. 167 s. ISBN 978-80-245-1797-1.
Sig. SVK PK: 392A40873-2; MDT 657 – volný výběr

Články

Peterová, Helena. Rozpočet a závěrečný účet – tvorba, zveřejnění, třídění a změny. Obec a finance. 2012, roč. 17, č. 2, s. 48-49. ISSN 1211-4189. Dostupné také na: http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6544273

Berka, Vladimír. Finanční plánování na příkladě analýzy rozpočtu města Ostravy. Veřejná správa. 2000, roč. 11, č. 30. Příloha, s. I-VIII. ISSN 1213-6581.
Sig. SVK PK: 36A1296

Vysokoškolské kvalifikační práce

KUČEROVÁ, Zuzana. Analýza rozpočtu obce a vlivů na něj působících. Praha, 2008. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví. Dostupné také z: https://www.vse.cz/vskp/7062_analyza_rozpoctu_obce_a_vlivu_na_nej_pusobicich

 

 

Použité zdroje

Elektronický katalog SVK PK; Souborný katalog ČR - knihy, články; Internet

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

Plzeň-město

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni

Datum zadání dotazu

25.06.2015 19:19

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu