Analýza řízení a motivace zaměstnanců

Text dotazu

Dobrý den, potřebovala bych pomoci s výběrem
literatury k bakalářské práci na téma: Analýza řízení a motivace
zaměstnanců. Obsahem mé práce by mělo být celkové shrnutí motivace a
analyzování současného stavu stimulačních prostředků v dané společnosti.
Literatura by měla obsahovat ISBN.

Odpověď

Dobrý den,

posílám seznam možné literatury k vaší práci. Další pak najdete v Souborném katalogu VŠE na adrese https://library.vse.cz/.

Literatura:

Bedrnová, E., Nový I. a kol.: Psychologie a sociologie řízení, Praha, Management Press, 2004, ISBN 80-7261-064-3

Provazník, V., Komárková, R.: Motivace pracovního jednání, Praha, VŠE, 1996, ISBN 80-7079-283-3

Provazník, V. a kol.: Psychologie pro ekonomy a manažery, Praha, Grada publishing, 2002, ISBN 80-247-0470-6

Deiblová, M.: Motivace jako nástroj řízení, Praha, Linde, 2005, ISBN 80-902105-8-9

Coates, Ch.: Efektivní řízení, Praha, Grada Publishing, 1997, ISBN 80-7169-392-8

Štikar, J., Rymeš, M., Riegel, K., Voskovec, J.: Základy psychologie práce a organizace, Praha, Karolinum,1996, ISBN 80-7184-091-2

Nakonečný, M.: Motivace pracovního jednání a její řízení, Praha, Management Press, 1992, ISBN 80-85603-01-2

Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha: Grada, 2007. 800 s. ISBN 978-80-247-1407-3

Dědina, J., Odcházel, J.: Management a moderní organizování firmy, Praha: Grada, 2007, 339 s. ISBN 978-80-247-2149-1

Holá, J.: Interní komunikace ve firmě, 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2006. 170. s. ISBN 80-251-1250-0

Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky. 4. rozšířené a doplněné vyd. Praha: Management press, 2007. 400 s. ISBN 978-80-7261-168-3

Mikuláštík, M.: Manažerská psychologie, 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2007, 379 s. ISBN 978-80-247-1349-6

Nakonečný, M.: Sociální psychologie organizace, 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 225 s. ISBN 80-247-0577-X

Branham, Leigh: 7 skrytých důvodů, proč zaměstnanci odcházejí z firem. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2903-9 (brož.)

Dvořáková, Z.: Management lidských zdrojů. Praha, C. H. Beck 2007. ISBN 80-7179-389-2

Kleibl, J.: Řízení lidských zdrojů. Praha, Beck 2001. ISBN 80-7179-389-2

Plamínek, J.: Tajemství motivace: Jak zařídit, aby pro vás lidi rádi pracovali. Praha, Grada Publishing 2007. ISBN 978-80-247-1991-7

Thorne, K.: Rozvíjíme a motivujeme zaměstnance. Výběr, trénink a podpora rozvoje nejlepších. Brno, Computer Press 2007. ISBN 978-80-251-1689-0

odborné časopisy: HR Forum, Personál, HRM

Závěrečné práce (elektronický zdroj - není volně dostupné):

Bezděková, Andrea: Analýza spokojenosti a motivace pracovníků ve vztahu k užívanému stylu řízení. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská, 2007.

Opálková, Andrea: Analýza spokojenosti zaměstnanců ve vybraném podniku. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu, 2010.

Bouška, Tomáš: Motivační systém vybrané firmy. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů, 2011.

Hochmal, Jiří: Motivace a spokojenost zaměstnanců. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská, 2011.

Hořejší, Renata: Motivace a stimulace pracovníků. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů, 2011.

Kolářová, Jana: Motivace pracovníků. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů, 2011.

Musilová, Kristýna: Analýza současného stavu motivace a stimulace pracovníků. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská, 2011

Internetové zdroje

https://is.muni.cz/th/62766/esf_m/diplomova_prace.pdf 

https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/analyza-pricin-odchodu-zamestnancu-z-firem 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

18.01.2012 11:46

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu