Analýza příčin odchodů zaměstnanců z firem

Text dotazu

Dobrý den, píši diplomovou práci na téma "Analýza
příčin odchodů zaměstnanců z firem". Potřebuji poradit nějakou další
literaturu na danou problematiku. Již jsem čerpal z knih 10 nejdražších
manažerských chyb a 7 skrytých důvodů proč zaměstnanci odcházejí z firem. A
teď bych Vás rád požádal o doporučení další literatury. Jedná se většínou o
knihy z oblasti managementu či řízení lidských zdrojů atd. Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

další publikace věnující se přímo uvedenému tématu jsme již bohužel nenalezli, domníváme se však, že byste mohl vycházet také z informací ohledně spokojenosti/nespokojenosti zaměstnanců nebo pracovních problémů.

Touto problematikou se do určité míry zabývají následující dokumenty:

* KATCHER, Bruce Leslie; SNYDER, Adam. 30 důvodů, proč zaměstnanci nenávidí své vedoucí: co si vaši lidé možná myslí a co s tím můžete dělat. Brno: Computer Press, 2009. vi, 205 s.; 23 cm. ISBN 978-80-251-1922-8. Obsah:

http://toc.nkp.cz/NKC/200905/contents/nkc20091867262_1.pdf

* psychologie řízení * management * řídící práce * pracovní vztahy * pracovní motivace * pracovní spokojenost

* REJF, Libor. Řízení lidských zdrojů. V Praze: České vysoké učení technické, 2009. 145 s.; 30 cm. ISBN 978-80-01-04388-2. Obsah:

http://toc.nkp.cz/NKC/200909/contents/nkc20091991670_1.pdf  

* Brodský, Zdeněk. Řízení lidských zdrojů pro managery: pro kombinované studium studijního programu Ekonomika a management. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. 113 s. : il. ; 30 cm. ISBN 978-80-7395-155-9. Obsah:

http://toc.nkp.cz/NKC/200907/contents/nkc20091864783_1.pdf  

* DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Management lidských zdrojů. Praha: C.H. Beck, 2007. xxii, 485 s. : il. ; 24 cm. (Beckovy ekonomické učebnice). ISBN 978-80-7179-893-4. Obsah:

http://toc.nkp.cz/NKC/200706/contents/nkc20071709811_1.pdf  

* TURECKIOVÁ, Michaela. Organizační chování: teoretická východiska a trendy personálního managementu. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2009. 104 s.: il.; 23 cm. ISBN 978-80-86723-66-2. Obsah:

http://toc.nkp.cz/NKC/200903/contents/nkc20091859416_1.pdf  

* THOMSON, Rosemary. Řízení lidí = Managing people. Praha: ASPI, 2007. 249 s.: il. ; 24 cm. ISBN 978-80-7357-267-9.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200706/contents/nkc20071716951_1.pdf  

* ZLÁMAL, Jaroslav; HORVÁTH, Martin. Řízení lidských zdrojů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009.170 s. : il. ; 29 cm. ISBN 978-80-244-2287-9.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200907/contents/nkc20091964876_1.pdf  

Elektronický katalog NK ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc ) nabízí k tematice řízení lidských zdrojů řadu dalších publikací, avšak z názvu nebo klíčových slov nejsme schopni určit jejich konkrétnější zaměření a není v našich silách ani možnostech publikace jednotlivě prohlížet. Záznamy těchto dokumentů je možné získat zadáním spojení personální management do vyhledávacího pole Předmět.

Mohl byste rovněž využít články z odborných periodik, jejichž citace jsou k dispozici v článkové bibliografii ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://aleph.nkp.cz/cze/anl ):

* RADEK, Kryštof. Hodnocení spokojenosti zaměstnanců. In: Moderní řízení. ISSN 0026-8720. Roč. 41, č. 2 (2006), s. 64-65.

* personální management * zaměstnanci -- průzkum spokojenosti * pracovní motivace * pracovní spokojenost

* Myšková, Renáta. Metodika hodnocení spokojenosti pracovníků. In: E + M. Ekonomie a management = Economics and Management. ISSN 1212-3609. Roč. 8, č. 1 (2005), s. 97-103.

* Zaměstnanecké výhody jsou významným faktorem rozhodování při výběru zaměstnání i důležitým nástrojem pro udržení zaměstnanců / (Robert Half International). In: Kapitál. ISSN 1211-748X. Č. 5 (květen 2008), s. 28-29.

Zároveň bychom Vám doporučili hledat další zdroje v placených zahraničních databázích, které mohou obsahovat zajímavé články nebo studie, často v plném textu. Jedná se ve většině případů o placené zdroje, které ovšem mohou využívat registrovaní uživatelé knihoven na základě čtenářského průkazu.

Nabídka těchto zdrojů se může v jednotlivých knihovnách lišit, aktuální informace o nabízených databázích naleznete na stránkách konkrétní knihovny.

Licencované databáze NK ČR (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3 ) mohou registrovaní uživatelé využívat přímo z počítačů v knihovně nebo vzdáleně odkudkoliv, k přihlášení slouží údaje na průkazce (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104).

Další vhodné prameny by Vám také mohly doporučit odborné knihovny, jako např. Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze (http://ciks.vse.cz ), Knihovna CERGE-EI (http://www.cerge-ei.cz/library/welcome-to-the-library ) nebo Knihovna společenských věd T.G. Masaryka v Jinonicích (http://knihovna.jinonice.cuni.cz ).

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.06.2011 13:19

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu