Analýza nezaměstnanosti - zdroje informací

Text dotazu

Moc Vás prosím, jestli byste mi mohla na téma Analýza nezaměstnanosti v
jednotlivých okresech ČR poslat nějaké odkazy (hlavně internetové a odkazy
na diplomové a bakalářské práce).

Odpověď

Raději nebudeme používat slovo rešerše (tu byste si musela zaplatit), ale

řekněme seznam pramenů či zdrojů. Vysokoškolské práce obhájené na VŠE,

které uvádím nejsou volně dostupné na internetu. Pro přístup k plným textům

je nutná registrace v knihovně VŠE (průkaz D) a získání práv pro přihlášení

do školní sítě VŠE. Veškeré závěrečné práce již nyní existují pouze v

elektronické podobě. Informace o registraci externího uživatele a ceník

najdete na http://ciks.vse.cz.

Pokud potřebujete aktuální data, ty najdete vždy na stránkách Českého

statistického úřadu a Ministerstva práce a soc. věcí, z Portálu veřejné

správy se "proklikáte" na jednotlivé regiony od krajů až po jednotlivé

obce.

Vysokoškolské práce - elektronický zdroj:

Petrusová, Alena: Analýza nezaměstnanosti obyvatel vyššího produktivního

věku v České republice. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v

Praze. Národohospodářská fakulta, 2009.

Soukupová, Sandra: Analýza nezaměstnanosti v mosteckém regionu. Bakalářská

práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta,

2010.

Golasovský, Leoš: Analýza vývoje nezaměstnanosti v ČR. Bakalářská práce

(Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská, 2008.

Krejčová, Barbora: Analýza trhu práce a nezaměstnanosti na Karlovarsku.

Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská

fakulta, 2008.

Němcová, Veronika: Analýza nezaměstnanosti na Mostecku [elektronický

zdroj] :  Proč někdo práci má a někdo ne?. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká

škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, 2008.

Toman, Ladislav: Analýza trhu práce a řešení nezaměstnanosti na Písecku.

Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská

fakulta, 2008.

Souček, Vojtěch: Analýza strukturální nezaměstnanosti v České republice.

(Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, 2007.

Hrochová, Monika: Analýza nezaměstnanosti a jejích sociálních důsledků v

Ústeckém kraji. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze,

Národohospodářská fakulta, 2006.

Sajdáková, Soňa: Analýza nezaměstnanosti a jejích důsledků v okrese

Frýdek-Místek. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze,

Národohospodářská fakulta, 2006.

Macke, Petr: Efektivnost aktivní politiky zaměstnanosti s důrazem na

dlouhodobou nezaměstnanost v Ústeckém kraji. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká

škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2010.

Nováková, Andrea: Trh práce a nezaměstnanost v kraji Vysočina. Bakalářská

práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta,

2009.

Petkovová, Ludmila: Nezaměstnanost v České republice v souvislosti s

dosaženým vzděláním. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v

Praze, Fakulta informatiky a statistiky, 2008.

Štvánová, Dana: Trh práce a nezaměstnanost v Pardubickém kraji. Diplomová

práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta,

2009.

Vovsová, Pavla: Strukturální nezaměstnanost v regionu Frýdek-Místek a

způsoby jejího řešení. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v

Praze. Národohospodářská fakulta, 2008.

Jandoušová, Michaela: Dlohodobá nezaměstnanost Romského etnika.

(Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, 2007.

Micková, Petra: Trh práce, politika zaměstnanosti a nezaměstnanost okresu

Benešov. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze,

Národohospodářská fakulta, 2007.

Kuželová, Kateřina: Řešení strukturální nezaměstnanosti na příkladu

Moravskoslezského kraje. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v

Praze. Národohospodářská fakulta, 2009.

Nohál, Martin: Pružnost trhu práce v ČR. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká

škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2009.

Sedláčková, Martina: Aktivní politika zaměstnanosti na Hodonínsku se

zaměřením na rekvalifikace. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická

v Praze. Národohospodářská fakulta, 2010.

Stará, Šárka: Aktivní politika zaměstnanosti ve Středočeském kraji.

Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta

podnikohospodářská, 2010.

Zajdenová, Mária: Analýza trhu práce Českej republiky. Bakalářská práce

(Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská, 2010.

Literatura:

Čmejrek, Jaroslav: Obce a regiony. Praha : Alfa, 2008.

OECD employment outlook 2009 :  tackling the jobs crisis. Paris :

Organisation for Economic Co-operation and Development, 2009.

Society at a glance 2009 :  OECD social indicators. Paris : Organisation

for Economic Co-operation and Development, 2009.

Tackling the global jobs crisis :  recovery through decent work policies :

report of the Director-General. Report I (A) / International Labour Office.

Geneva : International Labour Office, 2009.

Internetové zdroje:

http://theses.cz/th_search/prace_na_stejne_tema.pl?ks=politika%20zamestnanosti;title=107

http://www.dvs.cz/go/clanek.asp?id=6432275

http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/34457/1/HruskovaH_AnalyzaNezamestnanosti_MCh_2009.pdf

http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/ainformace/766300326BFB

http://www.e15.cz/financni-data/makroekonomika/?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=makro-ukazatele

http://theses.cz/id/j728aq/

http://cdesign.zive.cz/Clanky/Nezamestnanost-trapi-Ceskou-republiku/sc-3-a-20397/default.aspx

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/podnikatelske-prostredi-v-cr/trh-prace-nezamestnanost-1993-2006/1000604/44345/

http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku&artclID=390

http://www.unium.cz/materialy/czu/pef/analyza-pracovniho-trhu-a-politika-zamestnanosti-stc-kraj-m16724-p3.html

http://is.muni.cz/th/62892/esf_m/scan_orig.pdf

http://topregion.cz/index.jsp?articleId=2636

http://www.arr.cz/cz/uspesna-zena/monitoring-trhu-prace/vyvoj-nezamestnanosti-v-moravskoslezskem-kraji-(listopad-2009).html

http://monitor7.blogspot.com/2009/05/regiony-se-soustredenou-podporou-statu.html

http://homel.vsb.cz/~tvr12/PUBLIKACE/2004/2004_soceko_analyzy.pdf

http://www.czso.cz/

http://www.businessinfo.cz/cz/

http://kvalitazivota.vubp.cz/prispevky/kvalita_zivota_z_pohledu_uradu_prace_v_cr-dvorakova-nemec-surynek.pdf

http://www.asociacekraju.cz/

http://www.risa-lbc.cz/dokumenty.do;jsessionid=4830361ACFAA713AED27E2311E717450?id=37

http://www.profit.cz/clanek/hledam-praci-zn-uz-dlouho.aspx

http://www.mpsv.cz/cs/

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place

http://www.obce.cz/

http://www.statnisprava.cz/

http://portal.mpsv.cz/sz/local

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

19.07.2010 09:50

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu