Analýza konkurenceschopnosti

Text dotazu

Dobrý den,
píšu bakalářskou práci na téma: Analýza konkurenceschopnosti v oblasti
kosmetických služeb. Chtěla bych poprosit o vhodnou literaturu. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

k tematice analýzy konkurenceschopnosti vztahující se přímo k oblasti kosmetických služeb se nám bohužel nepodařilo nalézt žádné vhodné publikace ani články. Dokumenty věnující se marketingu a analýze konkurence se zaměřují spíše na výrobní průmysl, v oblasti služeb pak např. na hotelové, bankovní, poštovní či finanční služby obecně.

Souborný katalog Vysoké školy ekonomické v Praze (http://library.vse.cz/) obsahuje záznamy několika diplomových prací, které se mj. zabývají analýzou konkurence, ale ve vztahu ke kosmetickým značkám nebo firmám s kosmetickými produkty. Na zadání spojení konkurenc? and analýz? and kosmeti?, kdy znaménko "?" slouží pro pravostranné rozšíření výrazů o libovolných znaků, se nám vyhledalo celkem 6 takových dokumentů, 2 z nich uvádíme na ukázku:

VAŇKOVÁ, Gabriela. Analýza konkurenčního postavení firmy Cosmetic Karl Hadek International, s.r.o. na trhu přírodní kosmetiky [diplomová práce]. Vysoká škola ekonomická v Praze. Podnikohospodářská fakulta, 1998. 71 s. : grafy, obr., tab.

MACHEK, Ondřej. Internacionální marketing firmy l´OREAL [diplomová práce]. Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská, 2010.

Resumé: Cílem této diplomové práce je analýza mezinárodní marketingové strategie společnosti L'Oréal se zaměřením na divizi profesionálních produktů a její portfolio globálních značek. Práce je rozčleněna do čtyř kapitol. První kapitola je věnována teoretickým východiskům internacionálního marketingu se zaměřením na koncepci globálního marketingu.

Druhá kapitola se zabývá mezinárodním marketingovým mixem. Obsahem třetí kapitoly je analýza historie a současnosti společnosti L'Oréal. Čtvrtá kapitola je zaměřena na rozbor marketingové strategie divize profesionálních produktů společnosti L'Oréal. Obsahuje představení divize a její obecné marketingové strategie, analýzu trhu profesionální vlasové kosmetiky a konkurence a zabývá se popisem a analýzou marketingového mixu jejích nosných značek Matrix, Redken, L'Oréal Professionnel a Kérastase.

Přístup k diplomovým, bakalářským a jiným kvalifikačním pracím však bývá omezen pouze na studenty a pracovníky fakulty nebo vysoké školy, na které byly obhájeny.

O analýze konkurenceschopnosti obecně pojednávají např. následující dokumenty, jejichž záznamy jsme nalezli v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc) :

PŘIBOVÁ, Marie a kol. Analýza konkurence a trhu. Praha: Grada, 1998. 92 s. : il. ; 21 cm. ISBN 80-7169-536-X.

BLAŽEK, Ladislav, VITURKA, Milan a kol. Analýza regionálních a mikroekonomických aspektů konkurenceschopnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 283 s. : il., mapy ; 23 cm. ISBN 978-80-210-4787-7.

TOMEK, Gustav; VÁVROVÁ, Věra. Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy. Praha: C.H. Beck, 2009. xvii, 240 s. : il. ; 24 cm.

PORTER, Michael E. Konkurenční strategie: metody pro analýzu odvětví a konkurentů. [Praha]: Victoria Publishing, 1994. 403 s. : il. ; 25 cm. ISBN 80-85605-11-2.

Vývojové tendence podniků IV : specifický výzkum Katedry podnikového hospodářství / [editor Ladislav Blažek]. Brno : Masarykova univerzita, 2008. Díl 1. (284 s.) : il. ; 21 cm. ISBN 978-80-210-4723-5.

KADEŘÁBKOVÁ, Anna. Základy makroekonomické analýzy: růst, konkurenceschopnost, rovnováha. Praha : Linde, 2003. 175 s. : il. ; 24 cm. ISBN 80-86131-36-X.

DOBŘICKÝ, Josef. Hodnotový management a marketing malých a středních firem. II., Management malých a středních firem. Brno: Sting, 2006. 126 s. : il. ; 30 cm. ISBN 80-86342-58-1.

Konkurenceschopnost podniků : sborník příspěvků z mezinárodní konference : 5.-6. února 2008, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika / [editor sborníku Ladislav Blažek]. Brno : Masarykova univerzita, 2008. 2 sv. (386 s., s. 393-775) : il. ; 21 cm. ISBN 978-80-210-4521-7.

ZLÁMAL, Jaroslav. Marketing firmy. Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. 238 s. : il. ; 30 cm. (Skripta). ISBN 80-244-1312-4.

KOZÁK, Vratislav; STAŇKOVÁ, Pavla. Marketing I. Vyd. 4., nezměn. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 127 s. : il. ; 30 cm. ISBN 978-80-7318-698-2.

TROMMSDORFF, Volker; STEINHOFF, Fee. Marketing inovací. V Praze: C.H. Beck, 2009. xviii, 291 s. : il. ; 24 cm. (C.H. Beck pro praxi). ISBN 978-80-7400-092-8.

TOMEK, Gustav; VÁVROVÁ, Věra. Marketing od myšlenky k realizaci. Praha: Professional Publishing, 2007. 308 s. : il. ; 25 cm. ISBN 978-80-86946-45-0.

BLAŽKOVÁ, Martina. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. Praha: Grada, 2007. 278 s. : il. ; 24 cm. -- (Manažer. Marketing). ISBN 978-80-247-1535-3.

Domníváme se, že k užší problematice analýzy konkurenceschopnosti v oblasti kosmetických služeb byste více pramenů mohla nalézt v zahraničních článkových databázích, které by mohly nabízet také zajímavé případové studie. Tyto databáze jsou vesměs placenými zdroji, kromě citací dokumentů mohou v mnoha případech obsahovat i plné texty. Přístup k těmto zdrojům umožňují knihovny svým registrovaným uživatelům v rámci čtenářského průkazu, nabídka a rozsah databází se může samozřejmě lišit v závislosti na velikosti nebo odborné specializaci každé knihovny. Kompletní přehled databází dostupných v Národní knihovně ČR je k dispozici na našich stránkách - http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3, registrovaní uživatelé NK ČR s platným čtenářským průkazem mohou tyto zdroje využívat buď přímo z počítačů ve studovnách NK ČR, nebo i mimo knihovnu prostřednictvím vzdáleného přístupu - https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.01.2011 15:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu