Analýza hotelového resortu v ČR

Text dotazu

Chtěla bych se zeptat, jestli byste mi mohli poradit se zdroji k bakalářské práci na téma analýza hotelového resortu v ČR. Studuji obor cestovní ruch, takže jsem zaměřená na tento obor. Několik knižních zdrojů jsem si našla, ale potřebovala bych ještě pár zdrojů poradit, abych měla dostatek informací a potřebné věci ke zpracování. Mnohokrát děkuji a budu velice ráda za Vaši odpověď.

Odpověď

Níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu jak z fondu CIKS VŠE, tak také z internetu. Velká část z nich má volně přístupné plné texty. Doporučuji Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu. 

 

Při hledání Vašeho tématu, jak na volném webu, tak např. i v rámci Souborného katalogu VŠE (http://library.vse.cz) doporučuji použít např. termíny:

cestovní ruch

hoteliérství

hotelnictví

Česká republika

Česko

 

Příklady tištěných publikací ve fondu CIKS VŠE

Czech hospitality and tourism papers: hotelnictví, lázeňství, turismus. Praha: Vysoká škola hotelová, 2005- . ISSN 1801-1535.

Indrová, Jarmila a kol. Cestovní ruch: (základy). Vyd. 2., přeprac. Praha: Oeconomica, 2009. 122 s. ISBN 978-80-245-1569-4.

Indrová, Jarmila. Globalization and integration processes in tourism in the Czech Republic. Praha: Oeconomica, 2007. 17 s. Faculty of International Relations Working papers, 8/2007 = Working papers Fakulty mezinárodních vztahů; 8/2007. Recenzované studie. ISBN 978-80-245-1335-5.

Goeldner, Charles R. a Ritchie, J. R. Brent. Cestovní ruch: principy, příklady, trendy. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2014. xviii, 545 s. ISBN 978-80-265-0298-2.

Hesková, Marie a kol. Cestovní ruch: pro vyšší odborné školy a vysoké školy. 2. uprav. vyd. Praha .: Fortuna, 2011. 216 s. ISBN 978-80-7373-107-6.

Křížek, Felix a Neufus, Josef. Moderní hotelový management. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 224 s. ISBN 978-80-247-4835-1.

Merhaut, Marek. Vlivy ekonomické krize na změnu chování managementu hotelových a gastronomických zařízení. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 149 s. ISBN 978-80-7478-365-4.

Ryglová, Kateřina, Burian, Michal a Vajčnerová, Ida. Cestovní ruch: podnikatelské principy a příležitosti v praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 213 s. ISBN 978-80-247-4039-3.

 

Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)

Chaloupková, Klára. Evropská legislativa ve službách cestovního ruchu a gastronomii. Praha, 2014. Vedoucí práce Lena Mlejnková.

Kabátová, Gabriela. Cestovní ruch České republiky po vstupu do Evropské unie. Praha, 2007. Vedoucí práce Jarmila Indrová.

Kratochvílová, Lucie. Sociální cestovní ruch v krajích České republiky. Praha, 2013. Vedoucí práce Jana Kouřilová.

Olšovský, Martin. Analýza konkurenčního prostředí hotelových rezidencí. Praha, 2011. Vedoucí práce Zdeněk Molnár.

Podskalská, Alena. Cestovní ruch v ČR v kontextu strukturálních fondů EU. Praha, 2011. Vedoucí práce Josef Abrhám.

Rolínek, Vojtěch. Dopady ekonomické krize na cestovní ruch v ČR. Praha, 2010. Vedoucí práce Liběna Jarolímková.

Sakharova, Evgenia. Analýza rozvoje hotelového businessu v České republice a okolních zemích a dopad finanční krize na tuto oblast. Praha, 2010. Vedoucí práce Diana Bílková.

Součková, Veronika. Problematika komunikace hotelnictví  v 21.století. Praha, 2010. Vedoucí práce Jiří Mikeš.

Závorová, Miroslava. Analýza hotelnictví a turismu v Praze v letech 2000-2006. Praha, 2008. Vedoucí práce Miroslav Svoboda.

 

Příklady volně dostupných online zdrojů

Asociace hotelů a restaurací v ČR

http://www.ahrcr.cz/

Český statistický úřad – Cestovní ruch – časové řady

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cru_cr

Jak se daří cestovnímu ruchu v České republice?

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/jak_se_dari_cestovnimu_ruchu_v_ceske_republice/$File/csu_tk_cestovni_ruch_prezentace.pdf

Ministerstvo pro místní rozvoj – STATISTIKY A ANALÝZY

http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Statistiky-Analyzy

Průmysl cestovního ruchu

http://www.garep.cz/wp-content/uploads/2013/03/Prumysl_CR.pdf

Vývoj a úroveň hotelnictví v ČR a některých státech EU

https://dspace.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/11125/kova%C4%8D_2010_bp.pdf?sequence=1

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

29.10.2014 13:15

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu