Analýza financování neziskové organizace Charity

Text dotazu

Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o doporučení
vhodné literatury, ze které bych mohl čerpat při zpracování bakalářské práce
na téma analýza financování neziskové organizace Charity Šternberk. Mám již
k dispozici literaturu:

REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. 2. vyd. Praha: EKOPRESS,
2007. 187 s. ISBN 978-80-86929-25-5.

REKTOŘÍK, J. a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 1. vyd.
Praha: EKOPRESS, 2002. 264 s. ISBN 80-86119-60-2.

DUBEN, R. Neziskový sektor v ekonomice a společnosti. 1. vyd. Praha: CODEX
Bohemia, 1996. 373 s. ISBN 80-85963-19-1.

Potřeboval bych literaturu, která se zabývá konkrétně charitními neziskovými
organizacemi, které se liší od těch běžných neziskovek (právně atd.). Předem
děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

konkrétně o financování charity nebyla dle Souborného katalogu ČR a Online katalogu NK ČR žádná publikace dosud vydána.

Určitý prostor tomuto druhu neziskových organizací by mohl být věnován v publikacích zaměřených na neziskové organizace obecně. Publikací věnovaných ekonomické stránce neziskových organizací bylo vydáno poměrně velké množství.

Viz Online katalog Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc (neziskové organizace (zpřesnit) ekonom*)

* TAKÁČOVÁ, Hana. Účetnictví neziskových organizací. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1664-6.

* BOUKAL, Petr.  Nestátní neziskové organizace : (teorie a praxe). 1. vyd. V¨Praze : Oeconomica, 2009. ISBN   978-80-245-1650-9.

* Nestátní neziskové organizace a ekonomická krize.  V Praze : Oeconomica, 2009. ISBN 978-80-245-1594-6.

* NOVOTNÝ, Jiří. Faktory úspěchu nestátních neziskových organizací. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2008. ISBN   978-80-245-1473-4.

* BOUKAL, Petr. Ekonomika a financování neziskových organizací. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1293-8. (aj.)      

Pro účely Vaší práce by mohlo být užitečné nahlédnout do výročních zpráv jiných charitativních organizací. ( Online katalog Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc (charitativní organizace))

Pomoci by Vám mohly i následující články a internetové zdroje:

* FALTINOVÁ, Lucia. Charita v čase krízy.  Křesťanská revue. roč. 77, č. 2 (2010), s. 19-22. ISSN 0023-4613.

* http://is.muni.cz/th/50919/esf_m/Diplomova_prace_-_Marie_Barakova_65l8r.pdf

Další literaturu k tématu můžete dohledat prostřednictvím Online katalogu Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc, Souborného katalogu ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc, portálu Knihovny: https://www.knihovny.cz/ a databáze ANL : http://aleph.nkp.cz/cze/anl.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

01.03.2012 15:24

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu