Analýza a interpretace literárního díla

Text dotazu

Dobrý den,
hledám vhodnou literaturu, která se zabývá analýzou a interpretací literárního díla, konkrétně různými postupy a pohledy na analýzu a interpretaci literárního díla, které je věnované dětskému čtenáři (cca do 10let).
Mnohokrát děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

teorií analýzy a interpretace literárních děl obecně se zabývají tato díla:

Krč, Eduard a Zbudilová, Helena. Úvod do teorie literatury: literární terminologie a analýza literárního díla. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 161 s. ISBN 978-80-244-2903-8.

 Eco, Umberto. Lector in fabula: role čtenáře, aneb, Interpretační kooperace v narativních textech. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 290 s. Možné světy; sv. 3. ISBN 978-80-200-1828-1.

 Urbanová, Svatava. Pohyby = Movimientos. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2010. 143 s. Spis OU; č. 209/2010. ISBN 978-80-7368-753-3.

 Newton, Kenneth. Jak interpretovat text: kritický úvod do teorie a praxe literární interpretace. Olomouc: Periplum, 2009. 257 s. ISBN 978-80-86624-47-1.

 Haman, Aleš. Úvod do studia literatury a interpretace díla. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1999. 179 s. ISBN 80-86022-57-9.

 Univerzita Karlova. Filozofická fakulta a Červenka, Miroslav et al. Kapitoly z teorie literárního díla. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993. 179 s. ISBN 80-7066-758-3.

Na dětského čtenáře jsou zaměřeny následující publikace:

Novák, Radomil, ed. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi: svoboda jazyka - jazyk svobody: sborník příspěvků z odborné konference pořádané katedrou českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU a Kabinetem literatury pro mládež, jazykové a literární komunikace PdF OU 21. a 22. června 2012. Vyd. 1. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2012. 275 s. ISBN 978-80-7464-173-2.

 Gejgušová, Ivana. Interpretace uměleckého textu v literární výchově na základní škole. Vyd. 1. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009. 117 s. ISBN 978-80-7368-729-8.

 Aktuální otázky literatury pro děti a mládež a její reflexe. 1. vyd. Slavkov u Brna: BM Typo, 2007. 82 s. Ladění. ISBN 978-80-903707-3-9.

 Höflerová, Eva, ed. a Doupalová, Eva, ed. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi: problematika tvorby pro děti a mládež a její recepce na konci 20. století: sborník příspěvků z odborného semináře pořádaného katedrou českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU a Kabinetem literatury pro mádež, literární a jazykové komunikace KČJL PdF OU v prosinci 1999. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2000. 93 s. ISBN 80-7042-168-1.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

06.08.2013 12:28

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu