Analytická chemie

Text dotazu

Co znamená zkratka DC voltametrie a princip metody.
Co to je DP voltametrie a její princip provedení.

Odpověď

Dobrý den,

protože oba dva dotazy, které jste nám do Ptejte se knihovny zaslala, spolu velmi úzce souvisejí, zasíláme Vám obě odpovědi v jedné zprávě.

Zkratka DC ve výrazu DC voltametrie (v některých publikacích se uvádí i stacionární (DC) voltametrie) znamená "direct current". Voltametrie je metoda, při níž se sleduje závislost proudu procházejícího pracovní elektrodou ponořenou v analyzovaném roztoku na potenciálu, který se na tuto elektrodu vkládá z vnějšího zdroje. Při DC voltametrii se potenciál vkládaný na pracovní elektrodu lineárně s časem mění (roste či klesá). Rychlost změny potenciálu je dostatečně malá ve srovnání s rychlostí ustavování rovnováhy elektrody, takže lze metodu považovat za stacionární při konstantním potenciálu. V této souvislosti se používají dva základní pojmy. Je to potenciálový program, což je závislost potenciálu vkládaného na pracovní elektrodu na čase, a proudová odezva, což je závislost měřeného proudu procházejícího pracovní elektrodou na vkládaném potenciálu.

DP voltametrie znamená diferenční pulsní voltametrie, která má spolu s diferenční pulsní polarografií z pulsních metod v současné době pro praktickou elektroanalytickou chemii největší význam. Při této metodě se na potenciál, který se lineárně mění s časem, vkládá napěťový puls o amplitudě 10 až 100 mV a době trvání řádově desítek milisekund. Registruje se rozdíl proudů změřených těsně před vložením pulsu a na jeho konci (doba vzorkování je asi 10-100 ms).

Pro získání podrobnějších informací můžete využít následující zdroje:

1) BAREK, Jiří; OPEKAR, František; ŠTULÍK, Karel. Elektroanalytická chemie.
Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1146-5.
2) KROFTA, Jiří a kol. Návody pro laboratorní cvičení z analytické chemie II. Praha: Vysoká škola chemicko technologická, 1994. ISBN 80-7080-220-0.
3) BARD, Allen J. Electrochemical Methods : Fundamentals and Applications.
New York: Wiley, 1980. 718 s. : il.

Internetové odkazy:
http://aix-lin.upol.cz/~jirovsky/NAVOD12_DPV.pdf
http://cheminfo.chemi.muni.cz/chem_sekce/predmety/C7300/EM/em.pdf
http://www.natur.cuni.cz/~opekar/elgeoch/elgeoch3.doc
http://en.wikipedia.org/wiki/Differential_pulse_voltammetry
http://www.drhuang.com/science/chemistry/electrochemistry/polar.doc.htm
http://www.amelchem.com/download/items/voltammetry/manuals/eng/manual_eng.pd
f
http://www.prenhall.com/settle/chapters/ch37.pdf

Obor

Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.05.2008 13:13

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu