Americký úsměv

Text dotazu

Pro co se používá výraz "americký úsměv"?

Odpověď

Dobrý den,

každé společenstvo má svá vlastní nepsaná pravidla anebo zvyky chování, které jsou součástí kultury krajiny a tradičního způsobu vyjadřování emocí. Při slyšení slovního spojení americký úsměv si asi většina lidí vybaví zářivý, široký úsměv. Bývá přisuzován americkým celebritám, ale i běžným Američanům, respektive obvykle jím označujeme každého, kdo se široce a výrazně usměje. Někdo si americký úsměv spojuje s projevem entuziasmu, jiný s projevem neupřímnosti. Mnozí si americký úsměv spojují také s dokonalostí chrupu a po vložení slovního spojení do internetového vyhledávače se na Vás vychrlí nabídky profesionálních dentistů, prodejních produktů i „ověřených“ domácích receptů pro získání bílého zářivého úsměvu.

Fráze o zářivém americkém úsměvu se používala již v první ČSR. Při fulltextovém prohledávání Národní digitální knihovny jsme v českých periodikách natrefili na zmínku o typickém americkém úsměvu již v letech 1929 a 1930. Časopis Pestrý týden v příspěvku do rubriky Beseda psal, že „už zase jako stříbrný okraj pod mrakem vylézá ten typický, shovívavý americký úsměv.“ A deník Večer v popisu pod fotografií amerických dopravních strážníků uvedl, že ani ve vlně veder, která právě zasáhla Ameriku, strážník neztrácí svůj americký úsměv.
(Zdroje:
Pestrý týden. Praha: Grafické umělecké závody V. Neubert a synové, 21.12.1929, 4(51), s. 6. ISSN 1801-4429.
Večer: lidový deník. Praha: Roln. tiskárna, 22.07.1930, 17(168), s. 3.)

Tento americký stereotyp reflektoval i český průvodce Amerikou vydaný po druhé světové válce, přičemž formuloval zajímavou tezi, že u Američanů jde o společensky vypěstovanou reakci. Zde uvádíme citaci z díla:
„Podstatnou součástí příjemného společenského ovzduší je známý a všudypřítomný, věčný americký úsměv. Američan se usmívá stále, nejen při veselých, nýbrž i při neutrálních nebo často i při nikoli veselých nebo i nepříjemných situacích. Také při takových, na něž my reagujeme výbuchem zlosti, nevole nebo zoufalství. Úsměv není, jak bychom se mohli domnívat, jen vrozenou reakcí na veselé situace. Je také reakcí společensky vypěstovanou, někdy dost složitým postupným procesem.“
(MACHOTKA, Otakar. Amerika: její duch a život. V Praze: Melantrich, 1946, s. 136.) 

Projevy emocí (třeba úsměvu) a jejich intenzitu na veřejnosti vnímala a vnímá každá kultura různě. Dokládá to i česká příručka chování pro mladé muže nazvaná jako Encyklopedie moderního mladého muže, vydaná v roce 1941. Americký úsměv hodnotila jako „příliš chladný“.
(VÉBR, Josef J. Encyklopedie moderního mladého muže: praktické otázky a odpovědi na běžné problémy společenského chování. V Brně: Moravské nakladatelství, 1941, s. 5.)

Hodnocení amerického úsměvu jako „nepřirozeného, neupřímného, povrchního“ jsme objevili i v ne tak dávno vydaném průvodci Amerikou.
(POSPÍŠIL, Tomáš. Průvodce cestovatele Amerikou. Olomouc: Votobia, 2001, s. 172. ISBN 80-7198-467-1.)

Vysvětlení původu výrazu „americký úsměv“ nabízí nedávná studie, která zkoumala několik desítek krajin a projevy jejich kulturních tradic v průběhu posledních 500 let. Dle výsledků studie to vypadá tak, že ve formování těchto kulturních tradic hraje významnou roli faktor migrace.

Závěry studie ukázaly, že obyvatelé krajin, které mají v posledních 500 letech bohatou imigrantskou historii, mají větší tendenci usmívat se (třeba i na cizí lidi na ulici) a Amerika k takovým zemím rozhodně patři. Lidé v rámci heterogenního složení společnosti se zřejmě historicky museli víc spoléhat na neverbální komunikaci. Úsměv byl nejjednodušším vyjádřením ochoty navazovat kontakty v situaci, když si pozitivní přístup představitelé různých národů a etnik nedokázali vyjádřit ve svých jazycích.

U Američanů ještě může hrát roli i to, že hodnotám jako entuziasmus, energičnost a štěstí připisují velký význam. Široký úsměv je také častěji prokazatelný u amerických politiků, lídrů a obecně Američanů ve veřejném prostoru a službách, než je tomu v jiných, například evropských zemích. Zároveň je to něco, co se nedá jen tak jednoduše naučit nebo exportovat. Široký entuziastický úsměv v každé zemi může vyvolávat jiné kulturní konotace, proto i ne každé obchodní expandování amerických společností do Evropy je úspěšné ve spojení s „americkým stylem“ usmívání a musí se přizpůsobit místním zvyklostem.

Použité zdroje

https://www.science.org/[…]/what-your-smile-says-about-where-you-re
https://www.theatlantic.com/[…]/

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.03.2023 12:38

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu