Alžběta Bursová

Text dotazu

Proč byla Alžběta Bursová, občanka Maloskalského
panství, souzena za smilstvo a cizolozství v roce 1715 v Trutnove a ne na
Malé Skále?

Odpověď

Dobrý den,
Alžběta Bursová byla vyslýchána v Turnově, nikoliv v Trutnově. Maloskalsko přináleželo k městskému soudu v Turnově. Konečný rozsudek vynesl apelační tribunál v Praze (http://cs.wikipedia.org/wiki/Rada_nad_apelacemi).

O celém případu Alžběty Bursové sepsal maloskalský purkrabí dne 5.března
1713 zprávu a předal ji turnovskému magistrátu. 10. března 1713 došlo v Turnově k výslechu Alžběty Bursové. Z pražského apelačního tribunálu byl dne 6. července 1713 nařízen výslech dalších svědků a podezřelých. 14. dubna
1714 byla Alžběta Bursová vyslýchána znovu. Protože se obžalovaná nechtěla při soudním řízení k žádnému trestnímu činu přiznat, bylo u ní nařízeno mučení. Ani při něm se ovšem k ničemu závažnému nepřiznala. 30. srpna 1714 vynesl apelační soud rozsudek, turnovskou radnicí byl ovšem ortel nad Alžbětou Bursovou vynesen až 1. března 1715.

Celý případ popisuje článek:
* HRDÝ, J. Jak se druhdy soudívalo. Krakonoš, roč.33, č.37, 1911, s.2-3.
* HRDÝ, J. Jak se druhdy soudívalo. Krakonoš, roč.33, č.38, 1911, s.2-4.

O případu Alžběty Bursové se zmiňuje i kniha:
* FRANCEK, Jindřich. Zločin a sex v českých dějinách : manželské spory a sexuální kriminalita v raném novověku. 1.vyd. V Praze : Rybka : Knižní klub, 2000. ISBN 80-86182-29-0.

Písemné prameny k soudním dějinám jednotlivých měst (tedy i Turnova) nalezne v knize:
* FRANCEK, Jindřich. Hrdelní soudnictví českých zemí : soupis pramenů a literatury. 1. vyd. Zámrsk : Státní oblastní archiv ; Pardubice :
Východočeské muzeum : Historický klub, pobočka Pardubice, 1995.

Většina dokumentů k danému případu je uložena ve Státním okresním archivu v
Semilech: http://www.archiv.semily.cz/.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.02.2010 09:43

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu