Alois Jirásek jako sympatizant českého fašismu

Text dotazu

Dobrý den, při přípravě na zkoušku z politické historie jsem narazil na Aloise Jiráska mezi jinými sympatizanty českého fašismu. Bohužel se mi nedaří nalézt, jak se toto projevovalo. V knize Pasák, Tomáš. Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945. Práh, 1999. je na straně 67 vyjmenovaný společně s jinými výraznými osobnostmi své doby a kniha ho pak opakovaně zmiňuje, vždy ale v pasivní roli. Například také uvedený Karel Kramář se na toto téma několikrát vyjádřil, ale nedaří se mi najít, zda Alois Jirásek také. K jiným zdrojům bohužel právě nemám přístup. Děkuji mnohokrát!

Odpověď

Dobrý den,

v dostupných zdrojích jsme nenalezli žádnou podnětnou informaci o tom, zda sám Alois Jirásek vyjádřil sympatie k českému fašismu.

Roku 1920 se stal členem (senátorem) Československé národní demokracie a byl jím až do roku 1925. ČsND měla k fašistickému programu ze všech parlamentních stran nejblíže a kolikrát se k němu přikláněla i ve svých článcích v Národních listech (čemuž i odpovídá Vaše informace, že se k tématu několikrát vyjádřil Karel Kramář jakožto její zakladatel a předseda strany). Jistá publikace taktéž předkládá toto: „Spisovatelé názorově konzervativnější, namnoze příslušníci starší generace, mezi nimi i tvůrci díla objektivně pokrokového (jako byli např. A. Jirásek nebo P. Bezruč), jejichž vůdčím ideálem bylo dosažení národní samostatnosti, zaujímali často stanoviska nacionalistická, což jim bránívalo — zvláště před nástupem nacismu — pochopit reakční podstatu fašismu a výrazněji se od něho oddělit; vyrostlí v jiné společenské situaci neuvědomovali si proměnu charakteru nacionalismu a jeho smyslu.“ BLAHYNKA, Milan. Česká literatura v boji proti fašismu. Praha: Československý spisovatel, 1987, s. 30–31. Je tudíž pravděpodobné, že právě s přihlédnutím k těmto dvěma skutečnostem mohl být v počátcích českého fašismu jeho sympatizantem. Jeho osobní vyjádření jsme však v dostupných zdrojích nenalezli.

Od poloviny 20. let 20. století se ale Jirásek jednoznačně stavěl proti fašismu a komunismu. Např. v jeho korespondenci z 19.6.1926 varuje před nebezpečím bolševismu a fašismu (v publikaci je i otištěn celý dopis) viz FILIP, Václav a Libuše ŠTĚDRÁ. Potomci slavných žijí mezi námi. Praha 2000. sv. 1, s. 27–28. ISBN 80-7181-347-8. Nebo také dopis Josefu Thomayerovi z roku 1927 viz JANÁČKOVÁ, Jaroslava a Alois JIRÁSEK. Alois Jirásek. Praha: Melantrich, 1987, s. 455. nebo také online „o fašismu“ viz https://aloisjirasek.cz/vyroky-aj/.

Použité zdroje

• BLAHYNKA, Milan. Česká literatura v boji proti fašismu. Praha: Československý spisovatel, 1987. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:34e5ae90-f2bb-11e2-9923-005056827e52.

• Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1968-. ISSN 0323–052X. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:b3dde880-8de5-11e5-b433-5ef3fc9bb22f

• Publicistika a literatura českých fašistů 20. let – významný pramen studia politického vývoje Československa. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 06.1989, 108(1), s. 89. ISSN 0323–052X. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:8eb455c0-7baa-11e8-bb44-5ef3fc9ae867

• Národní listy. Praha: Julius Grégr, 1861–1941. ISSN 1214-1240. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:ae876087-435d-11dd-b505-00145e5790ea

• Národní listy: Národní listy. Praha: Julius Grégr, 18.11.1922, 62(316, večerní vydání). ISSN 1214-1240. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:c60f1761-435d-11dd-b505-00145e5790ea.

• JANÁČKOVÁ, Jaroslava a Alois JIRÁSEK. Alois Jirásek: [monografie s ukázkami z díla]. Praha: Melantrich, 1987. Dostupné také z: https://ndk.cz/[…]/uuid:6ac8bc40-50e5-11e3-ae59-005056827e52

• Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Československá národní demokracie [online]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/[…]acie&oldid=23079068>

• NEJEDLÝ, Zdeněk. Alois Jirásek. 1946. Dostupné také z: https://ndk.cz/[…]/uuid:0cb5dca0-1e20-11e5-b642-005056827e51

https://aloisjirasek.cz/

https://kaderabek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=128132

• Politické strany 1918–1938. Scribd [online]. Dostupné také z: https://www.scribd.com/[…]/Politicke-strany-1918-1938.

• GAJANOVÁ, Alena. Dvojí tvář: z historie předmnichovského fašismu. Praha: Naše vojsko, 1962, s. 5. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:138b1ab0-e70e-11e5-8745-005056825209

• VAŇHARA, Adam. Počátky a ideologie českého fašismu [online]. Brno, 2013 [cit. 2024-01-24]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/iq3ra/. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Libor VYKOUPIL.

• JIRÁSEK, Alois a BAŤHA, František, ed. Dopisy: [Z let] 1871-1927. 1. vyd. Praha: Orbis, 1965. 209, [2] s.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.01.2024 20:46

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu