Alfred Fuchs

Text dotazu

Mám zjištěno, že Alfred Fuchs publikoval v letech
1921-1939 v řadě časopisů a novin jako např. Prager Abendblatt, Křesťanská
revue, Literární noviny, Lidové noviny a další. Prosím, lze zjistit, ve
kterém čísle konkrétního periodika jsou jeho články? V kladném případě, kde
je možné si příslušný výtisk objednat ke studiu. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

bohužel, v případě novináře Alfreda Fuchse prozatím nebyl zpracován žádný bibliografický soupis jeho žurnalistického díla. V několika publikacích můžete nalézt pouze bibliografii jeho vydaných děl (Lexikon české literatury, Muž dvojí konverze: Alfred Fuchs).

Výběrová článková bibliografie byla v Národní knihovně ČR budována až od roku 1945. Pro dané období tedy neexistuje bibliografický zdroj, který by přesné citace článků Alfreda Fuchse uváděl.

Přehled periodik, do kterých Alfred Fuchs přispíval, můžete nalézt v Lexikonu české literatury (sv. 1, A-G). Rozsáhlejší hesla k osobnosti Alfreda Fuchse, jež obsahují i informace o jeho žurnalistickém díle, můžete nalézt ve slovnících:

* Český slovník bohovědný. Praha : Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba, 1912-1932.

* Ottův slovník naučný nové doby : dodatky k Velikému Ottovu slovníku naučnému. V Praze : J. Otto : 1930-1943.

Důležité informace přinášejí též knihy:

* MALÝ, Radomír. Alfred Fuchs : muž dvojí konverze. Brno : Cesta, 1990. ISBN 80-900087-4-7.

* MAŘAN, Ctibor. Kniha o Alfredu Fuchsovi. Praha : Propaganda, 1946.

* Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010. ISBN 978-80-7325-218-2.

Některé další články a příspěvky k osobě A.Fuchse můžete nalézt s pomocí databází Ústavu pro českou literaturu AV ČR: http://www.ucl.cas.cz/

Alfred Fuchs používal celou řadu pseudonymů a zkratek. Nejznámějším je jeho zkratka Draf, ale užíval i jiné. Viz

* Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. díl 1. A-G. 1. vyd. Praha : Academia, 1985.

* VOPRAVIL, Jaroslav Stanislav. Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře : (anagramů, kryptonymů, značek, jmen původních, přijatých, dvojitých, polatinštělých atd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1973.

Literaturu k tématu by mohla obsahovat také diplomová práce Roberta Krumphanzla "Alfred Fuchs" uložená v archivu FSS UK (sign. Hz 3027).

Protože doposud nebyla vydána článková bibliografie Alfreda Fuchse a všeobecné článkové bibliografie začaly být vytvářeny až po roce 1945, bude pravděpodobně nutné, procházet přímo periodika a články v nich vyhledávat.

Některé z periodik, do kterých A.Fuchs přispíval (Československá republika, Lidové noviny, Malý čtenář, Našinec, Pestrý týden, Přítomnost, Rozpravy Aventina, Stopa), jsou dostupná v rámci systému Kramerius (http://kramerius.nkp.cz/kramerius/ ). V rámci tohoto systému je možné ve většině periodik i fulltextově vyhledávat. Výše zmíněné noviny ovšem stále podléhají autorskému zákonu, jejich zpřístupnění v plném textu je tedy možné pouze z počítačů Národní knihovny ČR.

Literární noviny jsou volně dostupné v rámci Archivu časopisů ÚČL AV ČR: http://archiv.ucl.cas.cz/

Ostatní periodika je třeba si objednat ke studiu do studoven NK ČR, a to přes Online katalog Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc či Naskenované katalogy: https://retris.nkp.cz/.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.05.2011 08:02

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu