Albrecht Habsburský jako moravský markrabě

Text dotazu

Dobrý den, ráda bych se něco dozvěděla o Albrechtu Habsburském v úřadu moravského markraběte. Mohli byste mi doporučit literaturu, ve které bych tyto informace našla?
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

Albrecht II. Habsburský,

vévoda rakouský, král český, uherský a německý, markrabě moravský Albrecht ll Habsburský se narodil 16.8.1397

Období vlády: od prosince 1437 – král uherský, od 29.7.1438 – král český a německý.

Předchůdce: Zikmund Lucemburský

Nástupce: Ladislav Pohrobek

Stal se následníkem svého tchána císaře Zikmunda Lucemburského, kterého podporoval v boji proti husitům a souhlasil s jeho politikou.

V roce 1421 se Albrecht zasnoubil se Zikmundovou jedinou dcerou Alžbětou. Císař Albrechta pověřil zprávou Moravy a to bylo příčinou odlišného vývoje Čech a Moravy, ve které se husitství příliš neuchytilo.

V roce 1423 dal Zikmund Albrechtovi Moravu v léno a tím porušil ustanovení Karla IV., že tato země nesmí být zcizena.

Císař se snažil zajistit svému zeti dědická práva. Když umíral, uherský sněm splnil jeho vůli a v prosinci 1437 Albrechta zvolil.

Vdova po Zikmundovi, Barbora, prosazovala neplnoletého polského krále Vladislava lll., který byl jejím příbuzným. Chtěla se stát regentkou. Česká šlechta a měšťanstvo si také představovali panovníka z rodu Jagellonců.

Polský dvůr v Čechách prosazoval své nároky a to i s pomocí vojenského útoku. Albrecht zvítězil a 29.7.1438 byl v Praze korunován českým králem a ještě před tím králem německým. Poté odcestoval do Uher, které byly ohroženy Turky. Následkem morové nákazy onemocněl a cestou do Vídně 27.10.1439 zemřel. Jeho jediný syn Ladislav, zvaný Pohrobek, kterého měl s Alžbětou Lucemburskou se narodil pět měsíců po jeho smrti.

(Stručná informace čerpána z Wikipedie)

Další zdroje, které bychom chtěli doporučit:

VOCELKA, Karl, HELLER, Lynne. Soukromý svět Habsburků. Život a všední dny jednoho rodu. Plzeň: Plejáda publishing, 2011

KUTHAN, Jiří. Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl první Král a šlechta. Praha: Univerzita Karlova, 2010.

ŠULA, Jan. Co na Řípu ještě nevěděli aneb od Václava III. k Ludvíku jagellonskému. Kapitoly z českých dějin. 2. Díl. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2006.

Všední a sváteční život na středověkých dvorech. Dvory a rezidence ve středověku III. Mediiaevalia Historica Bohemica 12, 2009, Supplementum 3. Praha: Historický ústav, 2009.

RYANTOVÁ, Marie, VOREL, Petr. Čeští králové. Praha - Litomyšl: Paseka, 2008.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.12.2013 13:58

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu