Akým spôsobom sa rozhoduje o tom aké dáta zbiera Český statistický úŕad?

Text dotazu

Zaujímam sa o to, akým spôsobom sa rozhoduje o tom, aké údaje/dáta ČSÚ zbiera a fakt, či sa zverejňujú všetky nazbierané dáta - resp. či existujú tzv. neverejné dáta. Dá sa k týmto dátam nejako dostať? Sú dáta dostupné verejnosti aj inak ako cez Verejnú databázu ČSÚ?

Odpověď

Dobrý den,

 

níže přikládáme plán statistických zjišťování pro rok 2019. Sběr dat je často zaveden v reakci na potřebu zákona, nařízení, doporučení, vyhlášky ustanovené buď naším vládním systémem, anebo EU.

https://www.czso.cz/csu/vykazy/program-statistickych-zjistovani-na-rok-2019_1

 

Vyplněním a odevzdáním výkazů se vytvářejí statistické informace o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji České republiky a jejich poskytování a zveřejňování. Data slouží pro zajištění srovnatelnosti statistických informací a pro plnění závazků z mezinárodních smluv (zejména právní předpisy EU), kterými je Česká republika vázána. Účel každého zjišťování je uveden ve vyhlášce o Programu statistických zjišťování na příslušný rok. Poskytnuté informace slouží např. pro výpočet hrubého domácího produktu, míry inflace apod., dále tvoří základ pro tvorbu hospodářské politiky ČR (např. rozvoj infrastruktury, omezení negativních dopadů na životní prostředí), ovlivňují příspěvky ČR do EU a také čerpání dotací z fondů EU. Užitek a potřebnost sběru dat nejsou dány tím, že Český statistický úřad údaje shromáždí, ale že o získaných skutečnostech poskytne informace jiným místům, např. státním orgánům a institucím, která na jejich základě budou přijímat rozhodnutí a opatření směřující k rozvoji společnosti.

Údaje slouží také pro informování veřejnosti, pro potřeby podnikatelské sféry, vědeckou a výzkumnou činnost a pro plnění informačních povinností ČR vůči mezinárodním organizacím a zahraničním subjektům (Eurostat, OSN, EU, ECB, OECD atd.).

 

Neveřejná data samozřejmě dostupná veřejnosti nejsou. ČSÚ využívá opatření a nástroje pro zajištění ochrany dat, které zajišťují nakládání s důvěrnými údaji ze statistických zjišťování i s údaji z administrativních zdrojů tak, aby nemohly být neoprávněně změněny, zničeny, ztraceny, přeneseny či jinak zneužity a sloužily výhradně pro statistické účely. Ochrana důvěrnosti vykázaných údajů je zajištěna § 16 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. ČSÚ zpracovává osobní údaje ze statistických zjišťování na základě zákonného důvodu splnění právní povinnosti. Zpracování osobních údajů je v souladu s principy ochrany osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR – podrobnější informace jsou na adrese

http://www.czso.cz/csu/czso/ochrana-osobnich-udaju-gdpr). Pokud potřebujete tyto základní neveřejné informace badatelsky zkoumat, obraťte se na ČSÚ.

 

Více informací naleznete na: https://www.czso.cz/csu/vykazy/nejcastejsi_otazky_a_odpovedi_faq?p_p_id=sucrrisfaqweb_WAR_faqportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&p_p_col_pos=1&_sucrrisfaqweb_WAR_faqportlet__facesViewIdRender=%2Fviews%2FSeznam.xhtml

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.01.2019 12:08

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu