Aktivní politika zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji

Text dotazu

Chtěla bych se zeptat, zda neznáte nějaké knihy či odkazy a další publikace, které bych mohla použít k vypracování diplomové práce na téma realizace aktivní politiky zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji. Velice děkuji.

Odpověď

Níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu jak z fondu CIKS VŠE, tak také z internetu. Velká část z nich má volně přístupné plné texty. Doporučuji Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu. 

Při hledání Vašeho tématu, jak na volném webu, tak např. i v rámci Souborného katalogu VŠE (http://library.vse.cz), doporučuji použít např. termíny:

politika zaměstnanosti

Moravskoslezský kraj

zaměstnanost

 

Příklady tištěných publikací ve fondu CIKS VŠE

Durdisová, Jaroslava a kol. Sociální politika v ekonomické praxi: (vybrané problémy). Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2005. 246 s. ISBN 80-245-0850-8.

Kaczor, Pavel. Trh práce, pracovní migrace a politika zaměstnanosti ČR po roce 2011. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2013. 242 s. Vysokoškolská učebnice. ISBN 978-80-245-1930-2.

Krebs, Vojtěch a kol. Sociální politika. 4., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2007. 503 s. ISBN 978-80-7357-276-1.

Kuchař, Pavel, ed. a Vaska, Ladislav, ed. Regional aspects of unemployment in the Czech Republic and Slovakia. Issue 1st. Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyně University, 2013. 206 s. ISBN 978-80-7414-674-9.

Potužáková, Zuzana. Strukturální změny českého trhu práce a proměna sociálního modelu. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2012. 109 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky; 3/2012. ISBN 978-80-86729-75-6.

Zákon o zaměstnanosti s komentářem. Český Těšín: Poradce, 2014. 296 s.


Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)

Hudec, Jakub. Aktivní politika zaměstnanosti v období let 2005-2010 ve vybraných okresech ČR. Praha, 2012. Vedoucí práce Marek Vokoun.

Kolář, Michal. Současná aktivní politika zaměstnanosti v České republice a její alternativy. Praha, 2014. Vedoucí práce Ondřej Prachař.

Kubatová, Martina. Státní politika zaměstnanosti v České republice. Praha, 2014. Vedoucí práce Jitka Langhamrová.

Kuželová, Kateřina. Řešení strukturální nezaměstnanosti na příkladu Moravskoslezského kraje. Praha, 2009. Vedoucí práce Zdenka Vostrovská.

Nátěstová, Michaela. Vývoj na trhu práce Moravskoslezského kraje. Praha, 2014. Vedoucí práce Petr Adámek.

Podhradská, Martina. Aktivní politika zaměstnanosti na trhu práce v ČR. Praha, 2013. Vedoucí práce Pavel Kaczor.

Sekáč, Martin. Politika zaměstnanosti v České republice. Praha, 2013. Vedoucí práce Tomáš Pavelka.

Sobková, Gabriela. Analýza nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji se zaměřením na těžební průmysl. Praha, 2014. Vedoucí práce Petr Adámek.

Vaňková, Lucie. Aktivní politika zaměstnanosti. Praha, 2014. Vedoucí práce Milena Soušková.


Příklady volně dostupných online zdrojů

Aktivní politika zaměstnanosti a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/dotace/apz

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2012

http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/trh_prace/rok2012/anal2012.pdf

Český statistický úřad – Zaměstnanost, nezaměstnanost

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zamestnanost_nezamestnanost_prace

Hodnocení efektivity programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR

http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_187.pdf

MORAVSKOSLEZSKÝ PAKT ZAMĚSTNANOSTI

http://www.mspakt.cz/

Národní politika zaměstnanosti

http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/narodni_akcni_plan

Publikace – Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

http://www.vupsv.cz/index.php?p=publications&site=default&kateg=vupsv

Realizace aktivní politiky zaměstnanosti v rámci Moravskoslezského kraje

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/aktivni_politika_zamestnanosti

Statistické publikace a vybrané statistické údaje z oblasti práce a sociálních věcí

http://www.mpsv.cz/cs/3878

Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020

http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/strateg_zam_2020

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

22.01.2015 10:43

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu