Aktivní politika zaměstnanosti

Text dotazu

Výchozí dokumenty pro uplatnění aktivní politiky
zaměstnanosti, něco asi jako je Lisabonská smlouva a jestli jsou ještě
další.

Odpověď

V níže uvedených internetových odkazech najdete odkazy na oficiální

dokumenty ČR a EU, které se vztahují k problematice zaměstnanosti a aktivní

politiky zaměstananosti. Poslední tři odkazy jsou na závěrečné práce

obhájené na VŠE, práce jsou pouze v elektronické podobě a dostupné pouze

studentům, učitelům a zaměstnancům VŠE a registrovaným uživatelům knihovny

z řad odborné veřejnosti (registrace s průkazem D).

Internetové zdroje:

http://portal.mpsv.cz/sz/local/ol_info/apz

http://www.mpsv.cz/cs/

http://portal.mpsv.cz/sz

http://portal.mpsv.cz/soc

http://portal.mpsv.cz/eures

http://www.esfcr.cz/04-06/oprlz/opatreni-1-1-posileni-aktivni-politiky-zamestnanosti-pri

http://www.icm.cz/prispevky-aktivni-politiky-zamestnanosti

http://www.strukturalni-fondy.cz/Archiv/Archiv/OP-RLZ---1-1---3--vyzva---Podpora-aktivni-poli-(1)/1-1-OP-RLZ---Posileni-aktivni-politiky-zamestnanos

http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800216

http://www.euroskop.cz/

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

Elektronické zdroje - VŠE

Spěváková, Klára: Aktivní politika zaměstnanosti [elektronický zdroj].

Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta

podnikohospodářská, 2010.

Balcarová, Hana: Aktivní politika zaměstnanosti jako součást politiky

zaměstnanosti [elektronický zdroj].  Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola

ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, 2007.

Onderko, Marek: Aktivní politika zaměstnanosti, formy a metody

[elektronický zdroj].

http://ciks.vse.cz/knihovna/Ruzne/vskp_dostupnost.aspx

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

07.10.2010 11:45

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu