akrostich

Text dotazu

Prosím o zjištění, kteří významní čeští autoři používali ve své tvorbě akrostichy (kromě V. Nezvala, o němž vím). Děkuji.

Odpověď

Dobrý den, knihy věnované literární teorii a literárním pojmům uvádějí, že akrostich ( báseň, v níž počáteční či koncové hlásky veršů vytvářejí slovo či větu) byl oblíbený v antické( Plautus, Ennius aj.)a středověké literatuře (F.Villon, G.Chaucer aj.). V současné poezii se užívá velmi zřídka. U nás se akrostich objevuje v díle Vítězslava Nezvala a v několika básních Richarda Weinera (báseň Míč), Františka Hrubína (báseň Akrostichon - v dopise Františku Halasovi)a  Františka Halase (báseň Silvestr a Čestmír).

Použitá literatura:
*  Lexikon literárních pojmů. 1. vyd. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002. ISBN 80-7182-124-1 (váz.)
*  LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Průvodce literárním dílem : výkladový slovník základních pojmů literární teorie. 1. vyd. Jinočany : H & H, 2002. ISBN 80-7319-020-6 (váz.)
*  Slovník literární teorie. 2., rozš. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1984.
*  BRUKNER, Josef. Poetický slovník. 2., upr. vyd., v MF první vyd. Praha : Mladá fronta, 1997. ISBN 80-204-0650-6 (váz.).

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.11.2008 09:55

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu